Category Archives: Praha

Zážitky, na které se nezapomíná

Životní prožitky jsou asi tím nejcennějším, co můžeme mít. Nikoliv hmotné věci, které se jednou rozbijí a zestárnou. To, co prožijete si budete pamatovat po celý život. Možná i proto…

Závěry ze cvičení Blackout 2014

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy projednala a schválila vyhodnocení cvičení Blackout 2014. Z tohoto vyhodnocení vyplývají úkoly pro jednotlivé zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a složky Integrovaného záchranného systému a…

Park U Čeňku nabídne Pražanům nově upravený prostor pro rekreaci

Slavnostním poklepem na základní kámen byla dnes zahájena revitalizace území Parku U Čeňku, kterou připravil Magistrát hl. m. Prahy. Je rozdělena na několik etap a na její financování získala Praha…

Pražský primátor si vyzkoušel program Bezpečnostní průpravy dětí předškolního věku

Přibližně sedm desítek dětí z mateřské školy Peroutkova v Praze 5 dnes čekala důležitá návštěva. Vydali se totiž za nimi profesionální záchranáři, kteří jim názorně předvedli, jak se chránit před nebezpečnými úrazy….

Císař Karel IV. jako člověk

Karel IV. je právem považován za jedinečného panovníka evropského rozměru. Jaký byl ale ve skutečnosti člověk? Tuto otázku si klade za cíl zodpovědět výstava Karel IV. 2016 pořádána u příležitosti…

Rada HMP předloží Zastupitelstvu záměr ovládnout společnost Pražské služby

V návaznosti na žádost minoritního akcionáře akciové společnosti Pražské služby Northward Holdings Limited o svolání řádné valné hromady předloží Rada hlavního města Prahy zastupitelům záměr nabýt výlučná majetková práva v této společnosti….

Praha zvýšila příspěvky školám a rozdělila granty na podporu vzdělávání

Městská rada dnes schválila zvýšení neinvestičního příspěvku pro školy a školská zařízení zřízené Hl. m. Prahou v celkové výši 19 117 800 Kč. Schválila také přidělení grantů Hl. m. Prahy…

Město zahajuje diskusi o možném využití svého majetku v lokalitě Florenc

Rada hl. m. Prahy byla dnes tiskem, který předložila radní Eva Vorlíčková, informována o investičním záměru revitalizace stanice metra Florenc a možném využití majetku Hl. m. Prahy v dané lokalitě….

Hlavní město zjednodušuje život svým nájemníkům

Rada hl. m. Prahy schválila nová pravidla pronájmu bytů a ubytovacích místností. Tento krok vychází vstříc řadě jejich uživatelům, kteří pro jejich užívání nabývají vedle stávajících povinností také zásadní a…

Prahu přijeli hodnotit sportovní komisaři

Prahu navštívila zahraniční delegace komisařů, která má za úkol posoudit, zda se česká metropole může stát Evropským hlavním městem sportu pro rok 2016. Praha se rozhodla usilovat o tento titul…

Hlavní město oslavovalo Den vítězství

V Praze se dnes konala řada akcí a shromáždění, která připomněla Den vítězství – 69. výročí osvobození naší země – a uctila památku obětí II. světové války. Pražský primátor Tomáš Hudeček…

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. května 2014 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný…

Cesta k vyhlášení vítěze soutěže na správu veřejného osvětlení v Praze se otevřela

Praha díky dvěma rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) může dokončit zakázku na správu veřejného osvětlení a vyhlásit vítěze. Ze stanoviska ÚOHS plyne, že nabídky původně vyloučených dvou účastníků…

Václav Havel má v Praze svou lavičku

Praha má ode dneška pamětní místo, které připomíná osobnost prezidenta a dramatika Václava Havla. Netradiční památník má podobu lavičky a je dílem Havlova dvorního architekta Bořka Šípka. Umístěn je poblíž…

Praha volá po regulaci prostituce, návrh projednají poslanci

Komplexní zákonnou úpravou z dílny pražského zastupitelstva, která řeší provozování prostituce, se dnes v rámci prvního čtení zabývají poslanci. Nejen hlavní město, ale i další obce, se dlouhodobě potýkají s negativními patologickými jevy,…

Praha výhodně pronajala další stanoviště taxislužby

Radní dnes souhlasili s výběrem nových správců sedmi stanovišť taxislužby v Praze. Stejně jako letos v lednu byli vítězové vybráni na základě nejvyšší finanční nabídky za roční pronájem stanoviště. Tento systém nahradil…

Praha se stane vzorem pro ostatní česká města

Další kroky k nízkoemisní zóně dnes projednala městská rada. Návrh parametrů nízkoemisní zóny (NEZ) v Praze vznikne do 10. června 2014. Rada hlavního města dnes pověřila náměstka primátora Jiřího Nouzu,…

Práce na technologické části tunelového komplexu Blanka pokračují

Rada hl. m. Prahy dnes schválila nabídku na provedení stavebních prací směřujících k vybudování dočasného řízení tunelového komplexu Blanka. Zakázka má hodnotu 113 milionů korun bez DPH a formou jednacího řízení…

Praha připravila novou výtvarnou soutěž pro děti „Praha jako malovaná“

Foto: www.oppa.cz Odbor evropských fondů pražského magistrátu připravil výtvarnou soutěž pro děti ve věku od 5 do 12 let. Soutěž probíhá na speciální webové aplikaci, kterou zájemci naleznou na internetových…

Informace o přepravě nadměrného nákladu přes část území Prahy

V úterý 29. dubna 2014 v době od cca 22.00 do 24.00 hodin bude projíždět částí území hlavního města Prahy souprava s nadměrným nákladem. 28. duben 2014 Přeprava územím hl. m. Prahy…

Praha a Metrostav podepsaly Dohodu o dalším postupu na Blance

Náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza a předseda představenstva Metrostav, a.s, Jiří Bělohlav dnes podepsali Dohodu o dalším postupu ohledně tunelového komplexu Blanka. Hlavní město Praha dnes také uhradilo…

Radní Dlouhý: Nebýt „tunelů“, stříhalo by se víc

Specializované pracoviště pro postižené Alzheimerovou chorobou se 23. dubna slavnostně otevřelo v pražských Malešicích při zdejším Domově pro seniory. Společně s jeho ředitelem Evženem Kokešem přestřihl pásku i radní hl….

Praha řeší konkrétní problémy Spořilova

V pátek 18. dubna 2014 se v prostorách Nové radnice sešla pracovní skupina pro řešení problémů hluku a imisí v oblasti Spořilova. Tato skupina složená z odborníků a zástupců občanských…

Informace o dopravním opatření v souvislosti s „Velkou jarní cyklojízdou"

V sobotu 26. dubna 2014 v době od 15.30 do cca 17.00 hodin projede po některých hlavních komunikacích v Praze „Velká jarní cyklojízda“. Vzhledem k předpokládanému počtu cyklistů cca 4…

Praha představila nové principy zón placeného stání

V prostorách Nové radnice se v úterý 22. dubna 2014 sešli představitelé jednotlivých městských částí hlavního města Prahy (MČ). Náměstek primátora Jiří Nouza, v jehož gesci je i řešení dopravy…

Rada hl. m. Prahy schválila granty pro zlepšení životního prostředí

Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila grantový plán pro oblast životního prostředí. Pro letošní rok je z rozpočtu hlavního města Prahy pro účely tohoto grantového řízení vyčleněna…

Praha hledá možnost propojení tramvajových tratí v centru

Rada dnes souhlasila s návrhem zadání celoměstsky významné změny, která umožní prověření variant propojení tramvajových tratí vedených v ulicích Vinohradská/Škrétova a Vodičkova/Jindřišská/Dlážděná – Bolzanova. 22. duben 2014 „Stále hledáme způsob,…

Pražská inovační rada zahájila činnost

Praha se chce do budoucna více podílet na výzkumné a inovační politice. Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček proto rozhodl o založení Pražské inovační rady. 22. duben 2014 Rada je…

Městská rada vzala na vědomí zprávu o mimořádné kontrole v organizaci Správa služeb hl. m. Prahy

Kontrola Odboru kontrolních činností (OKC) Magistrátu hl. m. Prahy nalezla u příspěvkové organizace Správy služeb hl. m. Prahy řadu pochybení a porušení zákona o veřejných zakázkách pocházejících z let 2008…

Delegace pražského magistrátu prezentovala zkušenosti s povodněmi a krizovým řízením zástupcům města New York

Zástupci MHMP pod vedením ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení (BKR) Josefa Juránka během třídenní pracovní cesty seznámili představitele amerického New Yorku se zkušenostmi hlavního města s povodněmi a krizovým…

První náměstek pražského primátora Jiří Vávra zahájil výstavu o historii Václavského náměstí

Ve čtvrtek 17. dubna začala výstava ukazující Pražanům a návštěvníkům hlavního města na 40 panelech vizuály historické podoby Václavského náměstí. Výstava s názvem Příběh Václavského náměstí potrvá do 11. května…

Primátor Tomáš Hudeček předal stříbrné medaile dvěma významným vědcům

Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy paní prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. a panu prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého…

Praha rozdělila peníze na sportoviště poničená povodní

Radní hl. m. Prahy dnes podpořili návrh na přidělení finančních prostředků k odstranění povodňových škod z roku 2013 na pražských sportovištích. Většina z nich patřila do záplavových oblastí v okolí řeky Vltavy. Další…

Rada hl. m. Prahy schválila Memorandum o porozumění

Rada schválila text Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding, dále jen Memorandum) ve vztahu ke skupině Pražská plynárenská, jehož text byl předjednán s druhou smluvní stranou, tedy se společnostmi EnBW…

Praha chce rozdělit granty na sport

Pražští radní souhlasili s návrhem na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014. Tzv. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy letos zahrnovaly například provoz sportovních zařízení, rekonstrukci a modernizaci…

Praha udělí stříbrnou medaili Ivanu Vyskočilovi

Pražští radní souhlasili s návrhem na udělení ceny hlavního města Prahy profesoru PhDr. Ivanu Vyskočilovi. Významný český dramatik, spisovatel, herec, režisér a divadelní pedagog na konci dubna oslaví své 85. narozeniny….

Problémy s parkováním dořeší novela

Rada hlavního města Prahy projedná technickou novelu současného ceníku parkovacích karet a lístků v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy. Tento materiál obsahuje operativní řešení problémů, a to…

Nová dálnice v Hloubětíně je nesmysl

Žádná nová dálnice v pražském Hloubětíně nebude, ani se nikdy nechystala. Hlavní město Praha kategoricky odmítá medializovaný postoj sdružení Auto*mat, které minulý týden ve své tiskové zprávě „vyrobilo“ problém ze dvou…

Město má jasno, kdo vystaví "Energetické" průkazy

Celkem sedm nabídek přijalo hl. m. Praha v rámci výběrového řízení na Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, které jsou ve správě odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Tou nejlepší se…

V Kongresovém centru Praha byli oceněni záchranáři

Jiří Vávra, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, ocenil práci záchranných sborů a předal oceněným záchranářům Čestné uznání primátora hl. m. Prahy. 11. duben 2014 V Kongresovém centru Praha se sešli…