Category Archives: Město Vimperk

Vimperk se opět připojí k HODINĚ ZEMĚ 2014

Již popáté se ponoří dvě vimperské památky do tmy. Uskuteční se tak v sobotu 29. března 2014 od 20:30 do 21:30 hodin a své nasvětlení zhasnou Vimperský zámek a Městská zvonice….

Pěvecký sbor Canto Gymnázia a SOŠe Vimperk na návštěvě u vévody Albrechta z Valdštejna

Dne 19. března se náš pěvecký sbor po delší době opět rozhodl změřit své síly s dalšími v soutěžním klání, a to tentokrát jednom z nejprestižnějších. Zúčastnil se  jubilejního XX. ročníku hodnocené přehlídky…

Oslava Dne učitelů

Pamětní list, knihu, květinu a drobné dárky z rukou vimperského starosty Ing. Bohumila Petráška, místostarostky Ing. Jaroslavy Martanové a předsedkyně výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost RNDr….

Na Vimpersku začala migrace obojživelníků za rozmnožováním

I když se v posledních dnech ochladilo a počasí ještě připomíná zimu, jaro je ale už bezpečně tady. To dokazuje nejen probouzející se příroda a rozkvétající rostliny, ale i živočichové jako…

Pozvánka na třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk,  které se…

Park nad pekárnou má již reálnou podobu

Dne 5.3.2014, jak bylo slíbeno, se opět sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, města Vimperk, odboru životního prostředí a projektanta s obyvateli sídliště. Obyvatelé  byli  seznámeni  již  s  finální  podobou  Parku,…

Přestaňte kouřit, pojďte topit!

Nebaví Vás pořád běhat přikládat do kotle? Vadí Vám, že obtěžujete kouřem z Vašeho kotle sousedy? Dosluhuje Vám starý kotel? Chcete se chovat ekologicky? Vadí Vám kouř ze sousedova komínu? Máte…

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem ( Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…

Hlasujte pro Rásníčkovo hřiště

Podpořte svým hlasem naše město v soutěži  Rásníčkova hřiště. Pomůžete tím našemu městu zvýšit šance, aby právě u nás vyrostlo atraktivní pohádkové dětské hřiště. O tom, kde hřištěvyrostou, rozhodne veřejnost…

5. přednáška VAS – Zajímavé osobnosti pošumavských zámků

Ve čtvrtek 20. února 2014 proběhla další přednáška v rámci 5. ročníku Vimperské akademie seniorů. Vzhledem k organizačním důvodům muselo dojít ke změně přednášejícího. Svého úkolu se zhostil pan PhDr….

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

Změna tématu přednášky Vimperské akademie seniorů konané dne 20.2. v 10:00 hod. v MěKS Vimperk. Přednášející: PhDr. František Kubů   Téma: Pošumavské zámky   Zdroj: http://www.vimperk.cz/2309/cz/normal/vimperska-akademie-senioru-pata-prednaska/

Poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců….

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Dne 5. 2. 2014 se sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, Města Vimperk a příslušných odborů s obyvateli sídliště, aby se společně domluvili na budoucí podobě parku. Přítomen byl i projektant,…

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se…

Povinnosti vlastníků nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb.,…

Oznámení vyhlášení grantových programů Jč. kraje – 2014

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb.,…

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

s počínajícím novým rokem bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak Občanské sdružení Stanislavy Chumanové naložilo s finančními prostředky během minulého roku i jaké jsou naše plány pro rok 2014. Zde…

Soutěž Parádní web

Dne 21.1.2014 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků soutěže Parádní web. Do této soutěže jsme přitom byli vybráni komisí, která hodnotila weby obcí. Jako důvod naší nominace, uvádím, co o našem…

PRAVIDLA PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ

P R A V I D L A PRO REZERVACI PRODEJNÍHO MÍSTA NA VIMPERSKOU POUŤ, která se koná ve dnech 31.května a 1. června 2014 v parku u Volyňky  …

Quest – Vimperská hledačka „Od kořenů ke korunám“

V říjnu 2013 ve Vimperku uspořádala ZO ČSOP spolu s Nadací Partnerství workshop zaměřený na vytvoření první šumavské hledačky, (tzv. questu). Jednalo se o třídenní workshop, do kterého se zapojili představitelé neziskových…

4. přednáška 5. ročníku VAS – zvonařství

Ve  čtvrtek 16.  ledna  2014  proběhla  čtvrtá  přednáška  5.  ročníku  Vimperské  akademie  seniorů  a  tématu   „Historie  zvonařství  a  tóny  zvonů“ se  ujal  odborník na  slovo  vzatý  pan  Petr  Rudolf  Manoušek, …

Historie zvonařství a tóny zvonů

Město Vimperk Vás zve na přednášku Ing. Petra Rudolfa Manouška, tvůrce zvonu Inocenc, která se koná dne 16. ledna 2014.   Zdroj: http://www.vimperk.cz/2271/cz/normal/historie-zvonarstvi-a-tony-zvonu/

Omezení provozu odboru Obecní živnostenský úřad

Dne 24.01.2014 (pátek) bude celostátně probíhat odstávka Informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP), který tak bude mimo provoz. Z tohoto důvodu bude omezen provoz Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk…

Sbírka “Zvon pro Vimperk“

Ve čtvrtek  9.1.2014 byly naposledy otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku „Zvon pro Vimperk“. Od 2.12.2013, kdy proběhlo poslední otevírání kasiček, do 9.1.2014 lidé vhodili celkem 1.694,- Kč. Za celou…

Zápis do první třídy základní školy

Zápisy k plnění povinné devítileté školní docházce  budou ve Vimperku probíhat ve dnech 24. ledna 2014 ( pátek) od 13 do 17 hodin  a 25. ledna ( sobota) 2013 od 9…

Někteří občané nám město opravdu „zkrášlují“

Vzkaz pro vlastníka matrací: porušujete obecně závaznou vyhlášku  č.2/2012 – doporučujeme přečíst [PDF 192 kB] již 7 let je v provozu Sběrný dvůr v ul. Sklářská, kam můžete tento odpad uložit   Zdroj: http://www.vimperk.cz/2257/cz/normal/nekteri-obcane-nam-mesto-opravdu-zkrasluji-/

Chcete poznat Vimperk jinak? Zahrajte si quest

Na podzim tohoto roku uspořádala ve Vimperku ZO ČSOP Šumava spolu s Nadací Partnerství workshop zaměřený na vytvoření první šumavské hledačky, tzv. questu. „Questing pochází z Anglie, kde má tradici více jak…

Informace o přerušení dodávky elektřiny

Společnost E.ON Distribuce, a.s. zřídila na svých webových stránkách službu, kde si můžete vyhledat informace o tom, zda není plánovano přerušení dodávky elektřiny v lokalitě vašeho odběru. Vyhledávání slouží pro…

VYHOTOVENÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY

Žádosti o vydání cestovního pasu podané níže uvedeného dne jsou již vyřízeny a doklady jsou připraveny k vyzvednutí: 23.12.2013 a všechny žádosti podané před tímto datem Vyhotovené občanské průkazy Žádosti o vydání občanského průkazu podané níže uvedeného…

Kontejnery na použitý textil

Kontejnery, do kterých můžete odkládat použitý textil, jsou nově umístěny v ulici Mírová a v ulici Sklářská poblíž prodejny Lidl u kontejnerů na separovaný odpad.   Zdroj: http://www.vimperk.cz/2175/cz/normal/kontejnery-na-pouzity-textil/