Město má jasno, kdo vystaví "Energetické" průkazy

      

Celkem sedm nabídek přijalo hl. m. Praha v rámci výběrového řízení na Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, které jsou ve správě odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Tou nejlepší se stala nabídka brněnské firmy Oekoplan, která nejlépe splnila všechny záměry požadované výše uvedeným odborem na realizaci této zakázky.

  • 15. duben 2014

„Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky s dalšími dílčími kritérii, jako jsou nabídková cena a doba pro zpracování průkazů v kalendářních dnech. Výsledek považujeme za úspěch, neboť komise vybrala uchazeče, který splňuje nejenom požadovaný časový harmonogram, ale pro město představuje také nejvýhodnější ekonomickou nabídku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Všechny podmínky ze zákona i zadavatele pak splnily 4 firmy. Na základě provedeného vyhodnocení nabídek komise předložila Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem o realizaci zakázky „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mesto_ma_jasno_kdo_vystavi_energeticke.html