Category Archives: Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště navštívila delegace z bulharského města Kostinboru

Ve čtvrtek dne 27.3.2014 navštívila naše město delegace z bulharského města Kostinboru. V ČR se účastnila mezinárodního sympozia a návštěvu našeho města zařadila do svého programu. Při pracovní poradě jsme hosty seznámili…

Mnichohradištští stolní tenisté obsadili ve 3. lize 4. příčku, krajské týmy pokračují v nadstavbě

Stolní tenis v Mnichově hradišti zaznamenal další historický úspěch. Po loňském postupu do 3. ligy si místní stolní tenisté s přehledem uhájili příslušnost v této soutěži. Ba co víc, obsadili…

Staročeský Josefský jarmark v Mnichově Hradišti

Město Mnichovo Hradiště ve spolupráci s TRHY Aleš Vás uspořádali staročeský Josefský jarmark, který se konal ve středu 19.3.2014 na parkovišti u Klubu s. r. o., od 08:00 hodin do 16:00 hodin. Vybrat…

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že období vegetačního klidu končí a s kácením dřevin je lépe počkat až do začátku dalšího

Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas…

Zápis dětí do 1. tříd MŠ pro školní rok 2014/2015

Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, oznamuje, že zápis dětí přijatých od školního roku 2014/2015 se bude konat ve dnech 9. dubna a 10. dubna 2014 v jednotném čase od…

Akce městského muzea v roce 2014

Městské muzeum Mnichovo Hradiště připravilo i na letošní rok několik zajímavých akcí. Zde je přehled termínů a jejich stručný popis. 10. 4. – 29. 6.: Výstava Liaz Mnichovo Hradiště –…

Rozpočet města na rok 2014

V rozpočtu plánujeme čisté příjmy ve výši 123.040 tis. Kč a čisté výdaje ve výši 129.816 tis. Kč. Schválený rozpočet je schodkový – rozdíl mezi příjmy a výdaji je schodek…

Nová verze geografického informačního systému MISYS-WEB přináší řadu změn a vylepšení

MISYS-WEB je webová aplikace, ve které město zpřístupňuje mapové podklady a data veřejnosti. Obsahuje data za celé správní území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Tato aplikace je spuštěna již…

Výstavba kanalizační stoky pokračuje, veřejnost má možnost prohlídky štoly

Investor projektu VaK Mladá Boleslav, a.s. ve spolupráci se zhotovitelem stavby nabízí zájemcům z řad veřejnosti možnost prohlídky části ražené stoky před jejím dokončením. Prohlídka se bude konat 11. března…

Statistiky městské policie za rok 2013

Počet obyvatel Mnichova Hradiště: 8234 Počet strážníků s osvědčením: 10 Počet přestupků vyřešených v dopravě: 678 z toho řešeno blokově: 179 postoupeno správnímu orgánu: 60 řešeno domluvou: 439 (celkově uloženo…

Březen je měsícem čtenářů, pomozte uchovat vzpomínky na Mnichovo Hradiště

Městská knihovna v Mnichově Hradišti pořádá v březnu – měsíci čtenářů akci pod názvem „Pomozte uchovat vzpomínky na Mnichovo Hradiště”. Každý z nás, kdo prožil v Mnichově Hradišti dětství nebo část svého života, uchovává…

Ordinace MUDr. Rakouské (diabetologie) se k 28.2.2014 ruší, nástup nového lékaře je v řešení

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotnických služeb k 28.2.2014 Ordinace Rakouská, s.r.o., Vnitřní lékařství, diabetologie s místem poskytování zdravotních služeb: Jana Švermy 395 , 295 01 Mnichovo Hradiště. Vážení pacienti,…

Likvidace černé skládky u Veselé stála město téměř 100.000 Kč

Ve dnech 13. a 14. února 2014 probíhala likvidace černé skládky u Veselé, o které jsem Vás nedávno informoval. Nezodpovědným chováním některých občanů muselo město vynaložit na likvidaci této skládky…

Nepovolená skládka u Veselé je vrcholem nezodpovědnosti některých občanů

Město Mnichovo Hradiště investuje nemalé prostředky na likvidaci odpadu. Pro ukládání odpadů jsou určeny sběrné nádoby, kontejnery a v daném případě sběrný dvůr. Nepovolená skládka u Veselé je vrcholem nezodpovědnosti…

Dobrovolní hasiči pořádali na 2. ZŠ v Mnichově Hradišti tradiční dětský karneval

V sobotu 18. ledna 2014 se na 2. ZŠ v Mnichově Hradišti konal tradiční dětský karneval. Na děti zde čekala spousta disciplín a zábavy, kterou pro ně připravil sbor dobrovolných…

Aktualizovaný Dej Tip umožňuje odesílání z webu se zpětnou vazbou v přehledu hlášení včetně stavu zpracování

Služba Dej Tip vám umožňuje snadno a rychle upozornit na závady či nepořádek ve městě pomocí chytrého telefonu a nově i pomocí webového formuláře. Služba je občanům k dispozici zhruba od…

Křest nové knihy Zdenka Mrkáčka a Josefa Brože s názvem Český ráj – věčná inspirace

Zoolog správy CHKO RNDr. Zdeněk Mrkáček vydává další knihu svých fotografíí přírody Českého ráje, jehož krása mu učarovala. Poetické záběry kouzelné krajiny jsou tentokrát doprovázeny verši Josefa Brože, jenž se…

Dotační program Ministerstva kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Vyhlašujeme příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2014. Finanční podpora z tohoto programu je určena…

OPS pro Český ráj vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vyhlašuje 9. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 20 kola příjmu PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu…

Křest knihy Český ráj – věčná inspirace

Muzeum města Mnichovo Hradiště pořádá dne 29. ledna 2014 v 17:30 hodin křest nové knihy Zdenka Mrkáčka a Josefa Brože s názvem Český ráj – věčná inspirace. Zoolog správy CHKO RNDr. Zdeněk…

Přehled hodnocení v soutěži časopisu EKONOM „Město pro byznys“ od roku 2008

Vážení spoluobčané, již jsem vás informoval, že jsme se v loňském roce potřetí umístili na stupních vítězů v soutěži časopisu EKONOM „Město pro byznys“. Pro srovnání vám předkládám tabulku, z které je zřejmé,…