Práce na technologické části tunelového komplexu Blanka pokračují

      

Rada hl. m. Prahy dnes schválila nabídku na provedení stavebních prací směřujících k vybudování dočasného řízení tunelového komplexu Blanka. Zakázka má hodnotu 113 milionů korun bez DPH a formou jednacího řízení bez uveřejnění ji získala společnost ČKD PRAHA DIZ.

  • 29. duben 2014

/zpráva ze 17. jednání Rady hl. m. Prahy 29. dubna 2014/

„Dočasné řízení bude fungovat do doby, než bude v provozu Multifunkční operační středisko Malovanka. Bez něj nemůže být tunelový komplex Blanka uveden do provozu. Je to další důležitý krok směřující k co nejrychlejšímu otevření Blanky,“ uvedl náměstek pražského primátora Jiří Nouza.

Veřejná zakázka splňuje podmínky pro zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění, protože potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ty nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prace_na_technologicke_casti_tuneloveho_1.html