Category Archives: Louny

Kotlíková dotace 2014 – 5. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 09.05.2014 informoval Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí o vyhlášení Společné výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze…

Dokončení výsadby aleje vedoucí z Loun do Zeměch

V měsíci dubnu došlo k dokončení výsadeb stromořadí vedoucího z Loun okolo bývalé vodárny směrem k obci Zeměchy. V minulých letech byla provedena výsadba jednostranného stromořadí podél polní cesty od Loun směrem k Zeměchům až na…

TISKOVÁ ZPRÁVA – Provedení hlavových řezů v Lounech

Odbor správy majetku zajistil provedení hlavových řezů na lípách v ulici Českých Bratří, 5. května (od ulice 28. října k ulici Pudlovská), Vladislavova a dále provedení hlavových řezů na javorech…

TISKOVÁ ZPRÁVA – Vyhlášení přírodní památky Třtěnské stráně a jejího ochranného pásma

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí upozorňuje na vydání Nařízení Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří č. 1/2013 o vyhlášení přírodní památky Třtěnské stráně a jejího ochranného pásma, která se…

TISKOVÁ ZPRÁVA – Náklady města za vandalismus

I v loňském roce docházelo na území Města Loun k častým projevům vandalismu. Jednalo se zejména o poškozování veřejného majetku, nejčastěji městského mobiliáře, např. ničení laviček, autobusových přístřešků či vybavení dětských hřišť,…

Řešení problematiky zvyšujícího se počtu krádeží v lounském Kauflandu

Dne 30. ledna 2014 proběhlo v kanceláři pana starosty jednání s generálním ředitelem společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., v návaznosti na řešení problematiky zvyšujícího se počtu krádeží v lounské pobočce. Fyzické osoby, které se…

Lékařská pohotovostní služba v Lounech v roce 2013

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro děti a dorost: Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny (v objektu polikliniky – boční vchod) Telefon: 415 242 480 Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek:  17:00 – 20:00                              …

Uzavírka místní komunikace v ul. Dobroměřická

V měsících říjen a listopad 2013 realizovalo Město Louny prostřednictvím fy EKOSTAVBY Louny, s.r.o. opravu vozovky v ul. K Velodromu a Dobroměřická. Náklady na tyto práce byly ve výši 3.541.791…

Lávka pro pěší v parku T. G. M

V listopadu roku 2013 proběhly pravidelné mostní prohlídky, při kterých byl posouzen stav lávky pro pěší v parku T.G.M. jako špatný. Na základě tohoto zjištění si město nechalo zpracovat diagnostický průzkum, jehož…

Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – rok 2014

Městský úřad Louny oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2014 (dále jen Program) v jednom základním kole. Finanční prostředky…

Upozornění pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Dne 17.10.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Tato novelizace nově reguluje…

Zajištění informačně poradenské služby – České obchodní inspekce – rok 2014

Sdělujeme Vám, že na MÚ Louny, Pod Nemocnicí 2379, Louny, II. patro, č. dveří 305, bude Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí na Labem, kontaktní…

Čipování psů v roce 2014

Vyhláškou č. 5/2013 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, kterou schválilo Zastupitelstvo města Loun na svém zasedání dne 18. listopadu 2013, byla nově zavedena povinnost…

Zápisy do 1. tříd základních škol v Lounech pro školní rok 2014/2015

Zápisy do 1. tříd základních škol v Lounech pro školní rok 2014/2015 se konají: v pátek 17. ledna 2014 od 14.00 do 18.00 hod, v sobotu 18. ledna 2014 od…