Category Archives: Nový Jičín

Květinová výzdoba v centru Nového Jičína

Město Nový Jičín každoročně zapůjčuje občanům květinové truhlíky osázené muškáty pro výzdobu oken. Obyvatelé bytů, jejichž okna směřují na Masarykovo náměstí nebo do ulic městské památkové rezervace si mohou požádat na odboru…

Žádosti o přijetí dětí do MŠ v Novém Jičíně pro školní rok 2014/2015

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní…

Období vegetačního klidu končí

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že období vegetačního klidu končí a s kácením dřevin je lépe počkat až do začátku dalšího. Publikováno: 14.03.2014 Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb.,…

Město podalo žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty

Nový Jičín má šanci zařadit se mezi desítky měst z celé České republiky, které se rozhodly aktivně podporovat vyvážený rozvoj cyklodopravy na svém území. Zastupitelstvo města Nového Jičína rozhodlo na…

Životní podmínky 2014 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách…

Nájezdy pro kočárky

V budově městského úřadu Divadelní 1 byly namontovány na schody nájezdy pro kočárky viz obrázek. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy a chůzi po schodech. Zdroj: http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/aktuality/najezdy-pro-kocarky/

Výsledky projektu Mapa školy

Na podzim loňského roku proběhlo na všech základních školách v Novém Jičíně dotazníkové šetření společnosti www.scio.cz, s.r.o. , které mělo zmapovat kvalitu výuky, vztahy mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu a…

Společný projekt policistů a oddělení sociální právní ochrany dětí

V rámci primární prevence začal od ledna 2014 probíhat společný projekt Policie České republiky a oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Novém Jičíně. Novojičínští policisté si společně s pracovnicemi…

Odstávka vody – ul. U Jičínky

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DLE ZÁKONA 274/2001Sb., §9, odst. 5 Z DŮVODU HAVÁRIE NA VODOVODNÍ SÍTI Obec: Nový Jičín  Oblast: ul. U Jičínky (v…

Soutěž o nejlepší jarmarečnou zelnou polévku

Město Nový Jičín – Návštěvnické centrum vyzývá všechny gastro podnikatele ve městě Nový Jičín k účasti v soutěži  o nejlepší jarmarečnou zelnou polévku. Soutěž bude probíhat dne 14.2.2014 od 8:00-17:00hod….

Anketa k omezení podomního a pochůzkového prodeje v Novém Jičíně

Vážení občané, město zvažuje novelizaci tržního řádu, ve kterém by bylo nařízení zakazující podomní a pochůzkový prodej na území Nového Jičína. Podle Ústavního soudu a Metodiky k zákonnému zmocnění, podle…

Krocení literární múzy v Novém Jičíně

Památník písemnictví na Moravě připravil ve spolupráci s Muzeem Novojičínska seminář tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy. Je určen mladým lidem s aktivním zájmem o autorskou tvorbu ve věku…

Webové stránky Turistického centra v novém kabátě

V prosinci 2013 byly spuštěny kompletně přepracované webové stránky Turistického informačního centra, které najdete na původní adrese www.icnj.cz . Webové stránky doznaly mnohých změn, které se dotkly zejména grafiky, ale…

Odstávka pitné vody – ul. Dostála Bystřiny, Husova

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DLE ZÁKONA 274/2001Sb., §9, odst.6 Obec: Nový Jičín  Oblast: ul. Dostála Bystřiny, Husova (místě vyvěšení). Plánek (pdf, 2.44 MB)…

Odstávka pitné vody – ul. Hoblíkova, Žižkova

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DLE ZÁKONA 274/2001Sb., §9, odst.6 Obec: Nový Jičín  Oblast: ul. Hoblíkova, Žižkova (v místě vyvěšení). Plánek (pdf, 3.64…

Na úřadě hodnotí zaměstnance tzv. metodou 360° zpětná vazba

Zaměstnance městského úřadu, kteří pracují na projektu „Řízení lidských zdrojů ve Městě Nový Jičín“, čekají v tomto roce poslední práce spojené s aktivitami projektu, jehož cílem je zefektivnění a zkvalitnění…

Poděkování dobrovolníkům na radnici

5. prosinec je již několik let mezinárodně uznávaným Dnem dobrovolníků. Toto výročí si v pondělí 2. prosince připomněli na radnici Městského úřadu v Novém Jičíně také dobrovolníci působící na území…

Senioři absolvovali Kurz sebeobrany

Dne 28.11.2013 proběhla v rámci projektu prevence kriminality poslední lekce Kurzu sebeobrany pro seniory. Kurz byl realizován za podpory města Nový Jičín a lektorsky byl veden zkušenými strážníky Městské policie…

Další Diskuze ze studia

TV Polar vás zve na diskuzi ze studia, kterou živě odvysílá v pondělí 2. 12. od 18 hodin na www.tvportaly.cz/novy-jicin Hlavními tématy diskuze budou: rekapitulace oslav 700. výročí města, nový…

Školní třídy budou malovat Laudona, výkresy oživí připravovanou expozici vojevůdce

Návštěvnické centrum v Novém Jičíně vyhlásilo soutěž pro školy Nakresli Laudona. Kolektivní výtvarné zápolení je určeno pro žáky I. i II. stupně základních škol v Novém Jičíně a okolí. Všechny…

Na úřadě přibude další místo pro vyřízení dokladů

Občané, kteří si vyřizují nový občanský průkaz nebo cestovní pas na úřadě v Novém Jičíně, získají větší komfort a hlavně ušetří čas. Rada města odsouhlasila vybudování dalšího pracoviště pro příjem…