Praha udělí stříbrnou medaili Ivanu Vyskočilovi

      

Pražští radní souhlasili s návrhem na udělení ceny hlavního města Prahy profesoru PhDr. Ivanu Vyskočilovi. Významný český dramatik, spisovatel, herec, režisér a divadelní pedagog na konci dubna oslaví své 85. narozeniny. U příležitosti tohoto významného jubilea dostane stříbrnou medaili hlavního města Prahy spojenou s peněžitým darem ve výši 100 tisíc korun.

  • 15. duben 2014

„Cenu hlavního města Prahy udělujeme jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény“, dodal radní Lukáš Manhart.

Život prof. PhDr. Ivana Vyskočila je velmi úzce spjat s Prahou. Narodil se zde a prožil také většinu svého profesního i soukromého života. Své dětství strávil v tehdy založeném Spořilově. Středoškolské vzdělání získal na Akademickém gymnáziu v Praze. Po maturitě studoval herectví a režii na DAMU a později také psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1957 až 1959 byl prvním pedagogem psychologie na DAMU. Společně s Jiřím Suchým uváděl v pražské Redutě své první text-apealy. Byl spoluzakladatelem Divadla Na Zábradlí, ve kterém působil jako herec, dramatik, režisér, ale také jako umělecký šéf. Po odchodu z Divadla Na Zábradlí se v roce 1963 vrátil do Reduty, kde se stal uměleckým vedoucím Salónu Reduta a založil tam Nedivadlo. Po roce 1970 učil herectví a autorskou tvorbu na tzv. Lidové konzervatoři, dnešní Konzervatoři Jaroslava Ježka. Po sametové revoluci nejprve vedl katedru činoherního herectví DAMU, v roce 1994 pak přijal a vedl samostatnou katedru, kterou nazval katedra autorského divadla a pedagogiky. Posléze byla katedra přejmenována na katedru autorské tvorby a pedagogiky. Jejím vedoucím byl až do roku 2003.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_udeli_stribrnou_medaili_ivanu.html