Category Archives: Hranice

Den s regionem Hranicko letos proběhne v golfovém hávu

Rozvojové organizace z Hranicka chystají na sobotu 17. května od 9 do 16 hodin v areálu golfového hřiště na Radíkově už 7. ročník zábavní akce pod názvem Den s regionem Hranicko 2014. Poprvé…

V Hranicích letos přibude jarmarků

Po několika zdařilých ročnících farmářských trhů se rozhodl Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Hranicích  v letošním roce uspořádat hned pět prodejních akcí tohoto druhu. Na přání občanů, kteří se vyslovili v anketě…

Živnostenský úřad nabízí informace pro podnikatele

Živnostenský úřad nabízí  podnikatelům zasílání informací  z oblasti živnostenského podnikání zejména o změnách živnostenského zákona a dalších právních předpisů souvisejících  s podnikáním či jiných aktualitách. Živnostenský úřad tak reaguje na  výsledky dotazníkového šetření mezi podnikateli,…

Zapojujeme se do Centrálního registru jízdních kol

Město Hranice se zapojilo do Centrálního registru jízdních kol CEREK. Tento registr byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného…

Hranická radnice 14. února 2014

Ptáte se na lokality pro výstavbu rodinných domků V poslední době se množí dotazy na možnost výstavby rodinných domků. Zda město má nebo připravuje nějakou lokalitu jsem se zeptal starostky města…

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2014. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace. Nejlepší sportovci se vybírají…

Chystá se digitalizace starých filmových záznamů

Hranicko – Bezplatnou digitalizaci vlastních historických filmových či zvukových záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje nabízí občanům, obcím, spolkům, farním úřadům, firmám a dalším organizacím MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko…

Hranická radnice 7. února 2014

Na komunikace putují v Hranicích miliony korun Doprava  –  Na  pravidelnou údržbu komunikací  a na opravy je v rozpočtu města Hranic na rok 2014 vyčleněno téměř  9 milionů korun (8,8 milionu). Další  3,9…

Hranická radnice 31. ledna 2014

Aplikace Dej tip se osvědčuje Město Hranice –  Aplikace  Dej tip, která umožňuje občanům upozornit na nedostatky nebo závady ve městě, se za necelý půl roku činnosti osvědčila. Od 16….

Spuštěn web o muzeích na Hranicku

Místní akční skupina Hranicko v rámci dlouhodobého záměru budování, síťování a propagace venkovských muzeí na Hranicku v těchto dnech spustila specializovaný web www.regionhranicko.cz/muzea, ve kterém zájemci najdou portréty 9 existujících a 3 budovaných muzeí na…

Nalezená a odchycená zvířata – 2014

Toulaví psi, kteří jsou odchyceni v Hranicích jsou od 1.4. 2009 přemísťováni do  psího útulku Ligy na ochranu zvířat Olomouc. Zájemci o pejsky nebo majitelé, hledající svého zaběhlého miláčka se mohou podívat…

Hranická radnice 24. ledna 2014

Ptáte se na minulost zámecké zahrady Město Hranice získalo příslib dotace na projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice.  Dostali jsme několik dotazů, co přesně bylo v prostorách  u Veličky pod zámkem? Byla tam…

Na webu naleznete mapy záplavových území

Město Hranice zpřístupnilo na svých internetových stránkách mapy vyhlášených záplavových území a aktivních zón záplavových území pro Hranice a místní části. Informace lze zobrazit nad leteckým snímkem nebo katastrální mapou. Zájmovou lokalitu…

M. Tomancová otevřela sezonu v galerii na zámku

Výstava obrazů a kreseb Marty Tomancové zahájila sezonu 2014 v Galerii severní křídlo zámku v Hranicích. Výstavu zahájili ve středu 15. ledna v 17. hodin  PhDr. Radovan Langer a starostka města Ing. Radka Ondriášová.. Na vernisáži vystoupili…

Probíhá výběrové řízení na místo strážníka městské policie

Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Hranice vyhlásila starostka města Hranic. Předpokládaný termín nástupu je 1. března 2014. Strážníkem může být občan České republiky, který: a) je bezúhonný podle…

Přispíváme na Záchrannou stanici pro zraněné živočichy

Záchranné stanice se zabývají pomocí volně žijícím, zraněným i opuštěným živočichům. Stanice jsou sdruženy v Národní síti stanic pro živočichy, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Nejbližší stanice pro zraněná zvířata je v Bartošovicích…

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2013

Návrhy na stavbu, která v roce 2013 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat až do konce ledna 2014. Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce – novostavba,…

Hranice získaly Národní cenu kvality

Vítězné ocenění získalo město Hranice, městský úřad v Národní ceně kvality ČR – Model excelence EFQM –   Excelentní organizace  za rok  2013. Je to vůbec nejprestižnější ocenění, jaké může u nás firma…

Místo nemocných stromů je vysazena nová zeleň

Celkem stovka stromů, které byly přestárlé nebo ve špatném zdravotním stavu, uvolnila místo nové výsadbě. Při kácení byl odborníkem posuzován především zdravotní stav stromů, ale také stanoviště, na kterém stromy…

Dlužníci nájemného mohou využít vyhlášené amnestie

Využít amnestie a zaplatit dlužné nájemné bez poplatků z prodlení a úroků mohou až do konce dubna 2014 dlužníci nájemného v Hranicích. Jde o dlužníky, kteří uhradí dlužné nájemné, bezdůvodné obohacení, služby spojené s užíváním bytu,…