Praha zvýšila příspěvky školám a rozdělila granty na podporu vzdělávání

Městská rada dnes schválila zvýšení neinvestičního příspěvku pro školy a školská zařízení zřízené Hl. m. Prahou v celkové výši 19 117 800 Kč. Schválila také přidělení grantů Hl. m. Prahy v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014 v celkové výši 194 000 Kč.

 • 13. květen 2014

/zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy 13. května 2014/

Radní dnes také souhlasili s uvolněním účelově vázaných finančních prostředků městským částem Hl. m. Prahy pro školy, jichž jsou zřizovateli, na projekty na podporu vzdělávání na území Hl. m. Prahy na rok 2014 v celkové výši 488 200 Kč. Uvolnění těchto prostředků musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 „V rozpočtu Prahy na rok 2014 byla pro tyto „Programy“ vyčleněna částka ve výši 20 milionů korun. Zbývající částka 200 000 korun bude využita na krytí aktuálních potřeb v oblasti vzdělávání pro školy a školská zařízení,“ uvedla radní hl. m. Prahy Ludmila Štvánová.

Pro rok 2014 byly vyhlášeny 4 programy:

 • Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Hl. m. Prahy
 • Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
  • subprogramy:
   • Inovace ve vzdělávání
   • Projekt LINGVA (podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích jako učitelů cizích jazyků ve školách)
   • Skupinové studijní pobyty v zahraničí
   • Zahraniční prezentace základních uměleckých škol
 • Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Dle podmínek grantového řízení bylo do stanoveného termínu 31. 10. 2013 podáno 320 projektů v celkové výši požadované částky 39 043 620 Kč.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zvysila_prispevky_skolam_a.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup