Problémy s parkováním dořeší novela

      

Rada hlavního města Prahy projedná technickou novelu současného ceníku parkovacích karet a lístků v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy. Tento materiál obsahuje operativní řešení problémů, a to na základě zkušeností, které vyvstaly v provozu zón placeného stání od poslední novelizace ceníku v roce 2009.

  • 15. duben 2014

„Tento krok si vyžádala skutečnost, že některá z těchto řešení jsou na základě dohody mezi hl. m. Prahou a městskými částmi již nějaký čas v praxi používány, dosud však chybělo jejich zakotvení v ceníku,“uvádí náměstek primátora Jiří Nouza, který současně potvrzuje, že parkující řidiče v Praze novela rozhodně nepoškodí: „Neklade si žádné ambice měnit charakter současného ceníku, měnit stávající ceny a ani není jakkoliv propojena s úkoly, které vyplývají z nové Koncepce zón placeného stání, která byla schválena usnesením Rady hlavního města v lednu letošního roku.“

Mezi pěti základními body technické novely se nyní například přímo stanoví platnost ročních, pololetních nebo čtvrtletních parkovacích karet, která začíná jeden den před vyznačeným začátkem platnosti na parkovací kartě a končí tři dny po vyznačeném konci platnosti na parkovací kartě. Sjednocuje se rovněž postup při vracení nevyužité parkovací karty. Součástí novely je i stanovení záloh u krátkodobých výměnných parkovacích karet v případě výměny vozidla z důvodu opravy, odcizení apod. a stanovení termínu propadnutí vratné zálohy.

Rovněž tak dojde i na stanovení manipulačního poplatku za mimořádnou výměnu parkovací karty, vystavení náhradní nebo krátkodobé výměnné parkovací karty nebo v případě vrácení nevyužité parkovací karty. Tento manipulační poplatek je již dnes aplikován výdejnami úřadů městských částí za administrativní náklady spojené s mimořádnou výměnou parkovací karty, nově bude přímo součástí ceníku.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/problemy_s_parkovanim_doresi_novela.html