Praha řeší konkrétní problémy Spořilova

      

V pátek 18. dubna 2014 se v prostorách Nové radnice sešla pracovní skupina pro řešení problémů hluku a imisí v oblasti Spořilova. Tato skupina složená z odborníků a zástupců občanských sdružení bude pracovat pod vedením náměstka primátora Jiřího Nouzy odpovědného za oblast infrastruktury a životního prostředí.

  • 23. duben 2014

Prvním bodem na programu páteční schůzky bylo měření imisí na Spořilově. Náměstek primátora Jiří Nouza uvedl: „V tuto chvíli je důležité rozklíčovat, co od dalších měření očekáváme, a jasně definovat lokality a rozsah takovýchto měření.“

Členové pracovní skupiny se po diskusi shodli, že měření, která byla v oblasti Spořilova dosud provedena, mají dostatečnou vypovídající hodnotu a momentálně není třeba v dalším měření pokračovat. „Do budoucna jsme nechali tuto otázku otevřenou a po předložení dalších konkrétních návrhů se k  možnosti monitoringu uvedených lokalit můžeme kdykoliv vrátit, “ dodal náměstek Jiří Nouza.

Dalším bodem jednání byl hluk. Náměstek Nouza představil plánovaná protihluková opatření: „Jak jsem již mnohokrát v minulosti uvedl, bez dostavby Pražského okruhu úseku Běchovice – D1 č. 511 se bohužel situace na Spořilově významně nezlepší. Je svoláno další jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a já doufám, že se tentokrát posuneme blíže k samotné realizaci,“ poznamenal závěrem.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_resi_konkretni_problemy_sporilova.html