Rada hl. m. Prahy schválila granty pro zlepšení životního prostředí

      

Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila grantový plán pro oblast životního prostředí. Pro letošní rok je z rozpočtu hlavního města Prahy pro účely tohoto grantového řízení vyčleněna částka 11 miliónů korun a rozdělí si ji celkem 52 žadatelských subjektů.

  • 22. duben 2014

„Těší mě, že největší zájem byl o projekty výukového a vzdělávacího charakteru v ekologické oblasti a také o projekty v oblasti rozšiřování veřejné zeleně. Schválené granty podpoří dále projekty v oblasti lesů, ochrany přírody nebo ekologické výchovy,“ uvedl při této příležitosti náměstek primátora Jiří Nouza.

Předložené žádosti hodnotili odborníci z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Žádosti, které splňovaly jak obsahovou stránku tak i formální náležitosti, byly následně předloženy Komisi Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí.

Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 177 žádostí o grant od 109 různých žadatelů. Celková suma požadovaných finančních prostředků činila téměř 36 milionů korun.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_hl_m_prahy_schvalila_granty_pro.html