Městská rada vzala na vědomí zprávu o mimořádné kontrole v organizaci Správa služeb hl. m. Prahy

      

Kontrola Odboru kontrolních činností (OKC) Magistrátu hl. m. Prahy nalezla u příspěvkové organizace Správy služeb hl. m. Prahy řadu pochybení a porušení zákona o veřejných zakázkách pocházejících z let 2008 – 2012. Jako nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky bylo kvalifikováno např. vyplacení finančních prostředků za úklidové práce, stavební práce, za opravy a údržbu vozového parku, kdy platby byly v mnoha případech prováděny pouze na základě objednávek, bez realizace výběrových řízení.

  • 22. duben 2014

Protokol o výsledku mimořádné kontroly spolu s podanými námitkami si letos vyžádala Policie ČR. „Rada dále uložila řediteli Magistrátu hlavního města Prahy, aby v kontrole pokračoval a zároveň zjednal nápravu. Potřebné kroky, které podobným pochybením v budoucnu zamezí, přijalo také nové vedení Správy služeb,“ řekl primátor Tomáš Hudeček.

Odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy bude nadále poskytovat veškerou potřebnou součinnost, která bude Policií ČR případně vyžádána. Kontrola uložená OKC MHMP usnesením Rady č. 1566 ze dne 10. 9. 2013 byla provedena v posledním čtvrtletí loňského roku.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mestska_rada_vzala_na_vedomi_zpravu_o.html