Category Archives: Praha

Rybí polévka byla letos ochucena koňakem a karamelem

Tradiční rybí polévku dnes na Staroměstském náměstí rozléval pražský primátor Tomáš Hudeček spolu s náměstkem Jiřím Nouzou a radními Jiřím Pařízkem, Lukášem Manhartem a Jiřím Vašíčkem. 24. prosinec 2013 Připraveno bylo…

Praha nabízí pomoc lidem bez domova v nočních spojích MHD

Od 1. prosince v Praze působí dva noční mobilní terénní týmy, které nabízejí pomoc lidem bez přístřeší využívajících noční spoje městské hromadné dopravy. Do 17. prosince tyto týmy kontaktovaly a nabídly…

Primátor přinese na Novou radnici Betlémské světlo

Ve foyeru Nové radnice pražského magistrátu na Mariánském náměstí bude ode dneška hořet Betlémské světlo. Přinese ho sem pražský primátor Tomáš Hudeček, který jej v katedrále sv. Víta převezme od…

Město má provozovatele veřejného osvětlení pro rok 2014

Rada hlavního města dnes rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení (VO) pro rok 2014 podané v jednacím řízení bez uveřejnění. Zakázku získala od města společnost…

Možný termín je léto

Rada hl. m. Prahy se dnes seznámila s aktuálním stavem na stavbách tunelů Blanka, kterou předložily právní kanceláře. 20. prosinec 2013 /zpráva z 52. jednání Rady hl. m. Prahy 20. prosince…

Ve schváleném rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2014 je přes 300 milionů korun na protipovodňová opatření

Přestože hladina Vltavy nedosáhla úrovně roku 2002, byla letošní červnová povodeň děsivá, ale i poučná. Voda stoupala neobvyklou rychlostí, ničivé hladiny dosáhly i jindy klidné pražské potoky Rokytka a Botič….

Město využije Trade Centre pro správu Šutky, náplavek a divadla

Rada schválila provozovatele plaveckého areálu Šutka na příští rok. Bude jím společnost Trade Centre Praha, které město mohlo správu zadat formou tak zvané in-haus. 18. prosinec 2013 /zpráva z 51. jednání…

Rada chce Staroměstské tržnici vrátit minulou krásu

Městská rada na včerejším jednání vybrala vítěze pro veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby rekonstrukce Staroměstské tržnice. 18. prosinec 2013 /zpráva z 51. jednání…

Městská rada nebude souhlasit s prodejem domu na Václavském náměstí

Pražští radní se dnes zabývali oznámením Městské části Praha 1 ze dne 16. 12. 2013, které se týká záměru prodeje spoluvlastnického podílu domu č. p. 821 na Václavském náměstí. „Praha…

Vyjádření náměstka primátora hlavního města Prahy Jiřího Nouzy k dnešnímu jednání hlavního města se společností ČKD Praha DIZ, a. s.:

„Po dnešním jednání je jasné, že právní názor hlavního města a ČKD Praha DIZ, a.s., je totožný: smlouva je s vysokou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou platná. Do konce tohoto…

Spolupráce v oblasti bezpečnosti

Minulý pátek se pod vedením ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Josefa Juránka uskutečnilo odborné shromáždění odboru se zástupci krizových řízení jednotlivých městských částí. 16. prosinec 2013 Část jednání…

Tématem bude blackout

V uplynulých dnech se ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP Ing. Josef Juránek zúčastnil ve Vídni přípravného výboru na téma „Krizové řízení 21. století“. Jednání se účastnili zástupci Varšavy, Moskvy, Vídně,…

Před svátky přijďte na úřad dříve

Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje, že ve dnech 23. a 31. prosince bude zkrácená pracovní doba pracovišť úřadu pro veřejnost a to do 14.00 hodin. 16. prosinec 2013 Jedná se…

Vyjádření radního Jiřího Pařízka k poškození vodovodního potrubí nad stanicí metra Dejvická

„Z prasklého vodovodního potrubí na Vítězném náměstí v Praze 6 natekla voda  do stanice metra A Dejvická a provoz metra musel být na téměř  tři hodiny přerušen. Za proražené potrubí mohou pracovníci,…

Informace o přepravě nadměrného nákladu přes část území Prahy

V pátek 13. prosince 2013 v době od 01.00 do 05.00 hodin bude projíždět částí území hlavního města souprava s nadměrným nákladem. 11. prosinec 2013 Přeprava bude vedena po trase: D11, hranice Prahy,…

Rozhodnutí je stále otevřené

Hl. m. Praha se bude námitkami podanými jedním z uchazečů soutěže o veřejnou zakázku na osvětlení pražských ulic zabývat. Město postupovalo v soutěži přesně v rámci zákona, rada o vyloučení dvou uchazečů v této…

Primátor vyvěsil vlajku EU na budově Nové radnice

Nad budovou Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy ode dneška vlaje vlajka Evropské unie. Vyvěsil ji tam pražský primátor Tomáš Hudeček. Hlavní město se tak přihlásilo k myšlence evropanství a postavilo…

V Praze si ještě nepožádalo o výměnu řidičského průkazu 18 tisíc řidičů

Povinná výměna řidičských průkazů se týká těch, jejichž platnost končí 31.12. 2013, a dosud si o výměnu v Praze nepožádalo 18 tisíc řidičů. Pracoviště pražského registru řidičů má až do konce…

Praha chce koupit podíl v a. s. Pražská plynárenská Holding

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila uplatnění předkupního práva na odkoupení 742 580 kusů akcií na jméno v listinné podobě emitovaných akciovou společností Pražská plynárenská Holding (PPH) za celkovou cenu 2 145 200 000…

Rada jmenovala správce stavby čistírny odpadních vod

Městská rada dnes jmenovala Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s., správcem stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově”. Hl. m. Praha se společností uzavře mandátní smlouvu a ta bude…

Pražský magistrát zvýší počet zaměstnanců v registru vozidel

Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na obsazení 46 pracovních míst pro agendu vozidel – technické průkazy v odboru dopravně správních činností. 9. prosinec 2013 „Vzhledem k dlouhodobě poddimenzované kapacitě…

Primátor předal Cenu Michala Velíška za rok 2013

Pražský primátor Tomáš Hudeček dnes předal Cenu Michala Velíška lidem, kteří při pomoci druhým neváhali nasadit vlastní zdraví nebo dokonce život. Projekt Hrdinové mezi námi se koná letos již po…

Primátor otevřel kluziště na Ovocném trhu

Pražský primátor Tomáš Hudeček včera slavnostně otevřel tradiční kluziště na Ovocném trhu. Společně s ním se otevření zúčastnil také radní Lukáš Manhart a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 6. prosinec 2013…

Primátor podepsal memorandum s rektory vysokých škol

Memorandum o spolupráci mezi Hlavním městem Prahou, veřejnými vysokými školami v Praze a Akademií věd České republiky (AV ČR) dnes podepsali pražský primátor Tomáš Hudeček, předseda AV ČR Jiří Drahoš a…

Praha pojmenuje dvě desítky nových ulic

Pražští radní na dnešním jednání schválili návrh na pojmenování dvaceti ulic. V 15 případech jde o zcela nová jména ulic, u případů ostatních pak o prodloužení ulic stávajících, popřípadě o…

Primátor si prohlédl nově vybudované prostory určené k řízení krizového štábu

Primátor Tomáš Hudeček si dnes v rámci bezpečnostní porady prohlédl v doprovodu ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení prostory určené pro krizový štáb a pohotovostní skupinu pro řešení mimořádných událostí. 16. prosinec…