Rada hl. m. Prahy schválila Memorandum o porozumění

      

Rada schválila text Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding, dále jen Memorandum) ve vztahu ke skupině Pražská plynárenská, jehož text byl předjednán s druhou smluvní stranou, tedy se společnostmi EnBW Energie Baden-Württemberg AG a Pražská energetika, a. s.

  • 15. duben 2014

/zpráva z 15. jednání Rady hl. m. Prahy 15. dubna 2014/

Návrh Memoranda předložil Radě 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra poté, co hl. m. Praha a společnost Pražská plynárenská Holding, a. s., převzaly podíly skupiny E.ON ve společnostech Pražská plynárenská Holding, a. s., resp. Pražská plynárenská, a. s. To umožňuje hledání nového strategického partnera pro skupinu Pražská plynárenská, která je nyní zcela ovládána hl. m. Prahou. „Nelze přehlížet významné synergie, kterých je možné při spolupráci PP a PRE dosahovat. Podstatná je i majetková účast hl. m. Prahy v obou skupinách společností, díky níž je významná část zisku všech těchto společností v konečném důsledku vyplácena jako dividenda hl. m. Praze. Naopak v případě, že by podnikání skupiny Pražská plynárenská v oblasti obchodu s plynem bylo převzato jiným partnerem, je pravděpodobné, že by zároveň šlo o silného konkurenta skupiny PRE. Následným konkurenčním tlakem by mohlo dojít přinejmenším k částečnému snížení hodnoty majetkového podílu hl. m. Prahy v PREH,“ uvedl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra. „Logickým krokem vyplývajícím z výše uvedeného je jednání o možném propojení obou skupin za účelem jejich těsnější spolupráce, a to s důrazem na posílení kontroly hl. m. Prahy nad energetickou infrastrukturou na jeho území,“ doplnil 1. Náměstek pražského primátora Jiří Vávra.

Memorandum by mělo napomoci dalšímu jednání mezi účastníky. Do konce června 2014 by měla být dohodnuta dokumentace k dalším krokům.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_hl_m_prahy_schvalila_memorandum_o.html