Delegace pražského magistrátu prezentovala zkušenosti s povodněmi a krizovým řízením zástupcům města New York

      

Zástupci MHMP pod vedením ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení (BKR) Josefa Juránka během třídenní pracovní cesty seznámili představitele amerického New Yorku se zkušenostmi hlavního města s povodněmi a krizovým řízením během mimořádných situací.

  • 18. duben 2014

„Američtí kolegové naše prezentace velmi ocenili, po každém příspěvku následovala dlouhá diskuze. I my si odvážíme cenné poznatky, velmi přínosné jsou pro nás například informace o ochranném systému newyorského metra před zaplavením,“ uvedl ředitel BKR Josef Juránek. Tyto a další informace budou zapracovány do povodňového plánu hl. m. Prahy, který v současné době prochází aktualizací.

Kromě zaměstnanců  MHMP se pracovní cesty zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru HMP, Povodí Vltavy a České protipovodňové asociace.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/delegace_prazskeho_magistratu.html