Praha představila nové principy zón placeného stání

      

V prostorách Nové radnice se v úterý 22. dubna 2014 sešli představitelé jednotlivých městských částí hlavního města Prahy (MČ). Náměstek primátora Jiří Nouza, v jehož gesci je i řešení dopravy v klidu v hlavním městě, zde prezentoval základní principy nových zón placeného stání (ZPS).

  • 22. duben 2014

„Koncepce, kterou připravujeme, neznamená pouze rozšíření stávajících zón na další městské části, ale nový přístup na řešení dopravy v klidu, a tím zlepšení celého systému parkování pro obyvatele Prahy,“ uvedl náměstek Jiří Nouza.

Celá koncepce zahrnuje městské části Prahy 1 až 11, Prahu 13 a Prahu 18 a je načasována do etap. Pilotní projekt bude realizován již na podzim 2014. První etapa se plánuje na průběh roku 2015. Další etapy realizuje Praha postupně na základě projednání s dotčenými MČ.

V systému ZPS budou zavedeny tři režimy parkování, kterými jsou rezidentní (modrá zóna), smíšené stání (fialová zóna) a návštěvnické stání (oranžová zóna). Tyto zóny přispějí k lepší srozumitelnosti pro řidiče na celém území hlavního města.

„Důležité jsou nové zásady pro parkování rezidentů a abonentů podpořené principem „květinky“, kterým budou vytvořeny podmínky pro parkování v bezprostředním okolí bydliště nebo sídla firmy,“doplnil Nouza.

Změní se i základní provozní doba zón, která je navržena od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, s tím, že se počítá i s možnými odchylkami dle lokálních potřeb regulace dopravy. Tato zásada zlepší obslužnost území pro služby, servisní organizace, ale umožní parkování i návštěvám rezidentů.

Novinkou je aplikace virtuálních parkovacích hodin (VPH), která bude přístupná z chytrých telefonů či internetu a umožní platbu parkovného moderním způsobem. Stále zůstane zachována možnost platby přes parkovací automaty.

V nové koncepci je kladen velký důraz na efektivnější kontrolu dodržování pravidel v ZPS. K tomu by měl sloužit monitoring parkování vázaný na registrační značku vozidla. Takto budou jednoduše detekovány automobily neplatící za parkování a informace o nich budou předávány na pracoviště Městské policie a dále k přestupkovému řízení na MČ.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_predstavila_nove_principy_zon.html