Category Archives: Ústřední vojenská nemocnice Praha

Činnost Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN slavnostně zahájena

V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha vzniklo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, klinické pracoviště, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Ve čtvrtek…

ÚVN pečuje o jedenáct zraněných z Ukrajiny

Ve čtvrtek 6. března přijala Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha další tři zraněné z Ukrajiny. Stavy všech tří nově přijatých pacientů jsou stabilizované, pacienti již byli umístěni…

ÚVN převzala do péče osm zraněných z Ukrajiny

Ve čtvrtek 27. února 2014 přijala ve večerních hodinách Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha osm těžce raněných pacientů dopravených z Ukrajiny. „Na přijetí zraněných pacientů z Ukrajiny…

Průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou péče v ÚVN v roce 2012

2012 V říjnu a listopadu loňského roku se uskutečnil průzkum spokojenosti pacientů lůžkových oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha. Projekt Kvalita očima pacientů (KOP) v ÚVN realizovala nezávislá společnost vedená RNDr.Reiterem…

Průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou péče v ÚVN v roce 2013 prokázal nejvyšší rating kvality +

Již po šesté se uskutečnilo v ÚVN šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, která se uskutečnila v…

Nová arytmologická jednotka ÚVN nabízí maximální komfort výkonu i péče pacientům se srdeční arytmií

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha otevřela v úterý 11. února 2014 novou arytmologickou jednotku. Ta umožní zajistit pro pacienty komplexní diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu. V…

Průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou péče v ÚVN v roce 2013 prokázal nejvyšší rating kvality A+

„Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů i nadále významně porostou. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na vyšší…