Hlavní město zjednodušuje život svým nájemníkům

      

Rada hl. m. Prahy schválila nová pravidla pronájmu bytů a ubytovacích místností. Tento krok vychází vstříc řadě jejich uživatelům, kteří pro jejich užívání nabývají vedle stávajících povinností také zásadní a neměnná práva.

  • 13. květen 2014

/zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy 13. května 2014/

„Historickým vývojem došlo k situaci, že pravidla pro všechny typy bytů byla postupně upravena v deseti dokumentech, nyní máme jednotná pravidla, která přinášejí pro nájemce příznivé novinky,“uvedl Martin Dlouhý, radní pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení.

Nová pravidla posilují jistoty u nájemců, kteří byty řádně užívají. Nemusejí mít obavy z prodlužování doby nájmu, bude se tak dít automaticky. Odstraní se rovněž podnájemní smlouvy uzavírané se správními firmami, nájemníci budou vždy přímo nájemníci hlavního města. Nedílnou součástí takové podnájemní smlouvy u některých objektů, či u profesních bytů (strážníci Městské policie, policisté, učitelé, zdravotníci, zaměstnanci magistrátu) byl notářský zápis (ve výši cca 4 tis. Kč), kterým podnájemce svolil k vyklizení bytu pro případ nesplnění povinností.

Odpadá též jistina tří nájmů předem, srovná se postavení nájemců a podnájemců, např. i v tom, že podnájemce neměl nárok na příspěvek na bydlení atd. Prodlužování doby nájmu u bytů v minulosti pronajatých na základně návrhu z městských částí (1686 bytů), bylo pravidelné prodlužování nájmu změněno ze dvou na pět let.

„Pravidla jsou jednodušší, poskytují více jistot a nájemcům šetří peníze,” shrnuje důležitá praktická fakta radní Dlouhý.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_zjednodusuje_zivot_svym.html