Radní Dlouhý: Nebýt „tunelů“, stříhalo by se víc

      

Specializované pracoviště pro postižené Alzheimerovou chorobou se 23. dubna slavnostně otevřelo v pražských Malešicích při zdejším Domově pro seniory. Společně s jeho ředitelem Evženem Kokešem přestřihl pásku i radní hl. m. Prahy Martin Dlouhý.

  • 23. duben 2014

„Zdejší tým pečuje o své klienty na příkladně profesionální úrovni. Upřímně mě proto těší, že nyní můžeme slavnostně zpřístupnit nový pavilon, který dá jejich službám ještě hodnotnější rozměr. Současně je mi ovšem líto, když uvážím, kolik podobně prospěšných projektů mohlo v oblasti sociální péče vzniknout, kdyby mě a mým kolegům nezanechali naši předchůdci problémy s předraženými projekty.´Tunely´ z minulosti pohltily valnou část zdrojů, z nichž mohly být financovány i další prospěšná zařízení nejenom pro seniory, ale i pro děti a ostatní obyvatele města,“ uvedl kategoricky na akci Martin Dlouhý, pod jehož gesci spadá oblast zdravotnictví, sociálních věcí a bydlení.

Alzheimer centrum v rámci Domova pro seniory začne poskytovat sociální pobytovou službu “domov se zvláštním režimem” již koncem dubna. Jeho celková kapacita pojme 30 lůžek a je určeno pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Klientům jsou v něm k dispozici obývací hala s jídelním koutem, společenská místnost, tělocvična, keramická dílna i speciální relaxační místnost.

Dokončená stavba je navíc oproti podobným projektům zcela jedinečná. Její propojení s hlavní budovou Domova totiž umožňuje zapojení těchto klientů do společných aktivit s ostatními klienty stávajícího Domova. V důsledku tohoto řešení tak už senioři nezůstávají izolováni ve vlastním zařízení, ale jsou v kontaktu s ostatními. .

U příležitosti slavnostního otevření promluvil rovněž ředitel Domova pro seniory Evžen Kokeš, který mj. zmínil: „Přítomnosti pana radního Dlouhého si skutečně ceníme, protože na úspěšném dokončení projektu se i on a jeho lidé zasloužili skutečně velkou měrou.“ .

Domov pro seniory Malešice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou. Areál domova pro seniory vznikal v letech 1974 -1985 na vyvýšeném terénu Malešic na pozemcích, které dříve patřily Karlově univerzitě. Projekt stavby je dílem architektů J. Linka a V. Miluniče (autora známého „Tančícího domu“ na vltavském nábřeží). .

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_dlouhy_nebyt_tunelu_strihalo_by_se.html