Primátor Tomáš Hudeček předal stříbrné medaile dvěma významným vědcům

      

Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy paní prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. a panu prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě. Medaile oběma významným osobnostem české vědy dnes v Brožíkově sále Staroměstské radnice předal pražský primátor Tomáš Hudeček.

  • 17. duben 2014

„Snad se nemýlím, řeknu-li, že jména obou dnešních laureátů jsou nepřehlédnutelná. Ne snad proto, že by byla všudypřítomná, ale především proto, že se oba vědci, kteří vstupovali do odborného a profesního života počátkem šedesátých let, stali po pádu železné opony osobnostmi, jež výrazně ovlivnily  organizaci českého vědeckého života a přispěly k reprezentaci české vědy na mezinárodním fóru. Jsem velmi rád, že mohu předat stříbrné medaile osobnostem, které již dobře půlstoletí přispívají k tomu, že se Praha zařadila mezi světová centra vědeckého bádání,“ uvedl při této příležitosti primátor Tomáš Hudeček.

Stříbrné medaile hl. m. Prahy uděluje Zastupitelstvo HMP na návrh Komise RHMP pro čestná občanství a ceny hlavního města Prahy. Udělují se občanům, jejichž život a působení mají velmi úzký vztah k hlavnímu městu Praze a jsou spojeny s peněžitou částkou ve výši 100 tisíc Kč.

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., (* 28. prosince 1937 Praha) je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008–2010 předsedkyně Učené společnosti České republiky.

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., (* 31. srpna 1930 Praha) je český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu. Po sametové revoluci zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_tomas_hudecek_predal_stribrne.html