Uzavírka místní komunikace v ul. Dobroměřická

V měsících říjen a listopad 2013 realizovalo Město Louny prostřednictvím fy EKOSTAVBY Louny, s.r.o. opravu vozovky v ul. K Velodromu a Dobroměřická. Náklady na tyto práce byly ve výši 3.541.791 Kč, z toho na komunikaci K Velodromu poskytla společnost ČEZ a.s. finanční dar 1.000.000,- Kč.

Již při zařazování této akce do rozpočtu města bylo počítáno s omezením průjezdu automobilů ve směru na Dobroměřice. Tato komunikace má sloužit především pro pěší, cyklisty a pro in-line bruslení. Do budoucna je zde plánován vznik okruhu propojením ul. Dobroměřická a K Velodromu. V letošní roce bude zpracována projektová dokumentace této investiční akce.

Omezení průjezdnosti komunikace v ul. Dobroměřická uvítali občané města i místní zahrádkáři, souhlasné stanovisko dala i obec Dobroměřice. Dle vyjádření paní starostky Mazánkové si především občané s dětmi stěžovali na nebezpečné situace, které vznikaly díky velmi často a rychle projíždějícím automobilům a průjezdům nákladních automobilů nad 6 t.

Návrh výše uvedených opatření byl projednán dne 06.11.2013 v dopravní komisi a poté i schválen Radou města Loun, usnesením č. 382/2013 dne 03.12.2013.

Na základě tohoto schválení bylo v ul. Dobroměřická a K Velodromu upraveno dopravní značení takto:

Dobroměřická – osazeno nové dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ a Z 2 „Zábrany pro označení uzavírky“ v reflexním provedení

K Velodromu – osazeno nové dopravní značení č. B 32 „Průjezd zakázán“ a B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“

Město Louny zde dočasně nechalo umístit i upozornění na změnu dopravního značení.

 

 

Zdroj: http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-uzavirka-mistni-komunikace-v-ul-dobromericka.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup