Dokončení výsadby aleje vedoucí z Loun do Zeměch

V měsíci dubnu došlo k dokončení výsadeb stromořadí vedoucího z Loun okolo bývalé vodárny směrem k obci Zeměchy. V minulých letech byla provedena výsadba jednostranného stromořadí podél polní cesty od Loun směrem k Zeměchům až na hranici katastrálního území Louny a to v celkové délce cca 2,5 kilometru. V letošním roce  vysadila firma Sadové úpravy Honka s.r.o., která vyhrála vypsané výběrové řízení, zbytek chybějící části aleje v délce 200 metrů, čímž došlo k propojení biocentra s biokoridorem a tím ucelení územního systému ekologické stability ÚSES a zároveň k vytvoření přírodní hranice mezi katastrálním územím Louny – Zeměchy.

Celá akce byla financována z Operačního programu životního prostředí a to za částku 170 tis. Kč včetně DPH. Díky finančnímu příspěvku byly vysazeny staré odrůdy jabloní Panenské české a Sudetské renety a hrušní odrůdy Clappova máslovka, které z volné krajiny postupně mizí. Mimo výsadby ovocných stromů byly také vysazeny duby letní a zimní, javory babyka, jasany, lípy, třešně, jeřáby a dále keře dřínu, řešetláku, svídy a hlohů. Celkový počet nově vysazených stromů je 59 ks a 200 ks keřů.

Ukončené stromořadí má délku cca 2,8 kilometrů a je vytvořeno z 379 stromů a 200 keřů, které patří do volné krajiny.

Zdroj: http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-dokonceni-vysadby-aleje-vedouci-z-loun-do-zemech.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup