Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví. Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč

      

KBKomerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům za první tři měsíce roku 2014 ve výši 3,1 miliardy Kč. KB zaznamenala nárůst počtu klientů Banky o 8 700, a rostl i objem obchodních aktivit Skupiny KB: výše úvěrů poskytnutých klientům narostla o 2,7 % na 484,9 miliardy Kč a objem vkladů klientů1 stoupl o 8,4 % na 639,3 miliardy Kč.

„Klienti zřetelně ocenili zlepšení, která jsme v poslední době představili v naší nabídce pro občany i podnikatele, a která stojí za vynikajícími prodejními výsledky v prvním čtvrtletí. Na druhou stranu solidní tempo oživení v české ekonomice se ještě nepřetavilo do rychlejšího růstu financování podniků, když korporátní klienti zůstali opatrní ve svých investičních plánech.

Nadále se soustředíme na rozvíjení našich obchodních a úvěrových aktivit ve všech klientských segmentech a zároveň na obezřetné řízení našich provozních nákladů a kapitálu. Česká republika má potenciál zrychlit svůj hospodářský růst a KB si udržuje schopnost úspěšně působit v českém bankovním systému“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Hlavní události v prvním čtvrtletí

  • Celkový počet klientů se zvýšil meziročně o 8 700, přičemž trend zrychluje a to především díky zlepšení nabídky KB pro občany a malé podniky.
  • Výrazně stouply prodeje produktů drobného bankovnictví. Počet nových balíčků Můj Účet se meziročně více než zdvojnásobil. Prodeje balíčků Profi účet pro podnikatele vzrostly o 50 %. Objem nově poskytnutých hypoték vzrostl o 26 %.
  • Komerční banka začala poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů s podporou zdrojů EU, získaných Státním fondem rozvoje bydlení v rámci programu Jessica.
  • Jako první banka na českém trhu KB rozšiřuje technologii podporující platby v automatech bezkontaktními platebními kartami. Elektronické platby za občerstvení, parkovné nebo dobití telefonu tak budou jednodušší a rychlejší jak pro klienty, tak i provozovatele.

Konsolidované výnosy Skupiny KB zůstaly meziročně na téměř nezměněné úrovni, když poklesly o 0,6 % na 7,6 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se nepatrně zvýšily, když Skupina kompenzovala nízké tržní úrokové sazby růstem objemu úvěrů a vkladů. Na druhou stranu se snížily výnosy z poplatků v důsledku rozvíjení úspěšného programu odměn klientům MojeOdměny.

Provozní výdaje byly i nadále striktně řízeny a vzrostly pouze o 0,3 % na 3,1 miliardy Kč. Náklady rizika dosáhly 0,5 miliardy Kč, což představuje nárůst o 10,2 % z nízké úrovně loňského roku.

Skupina vykázala k 31. březnu 2014 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej III ve výši 16,2 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 74,7 %.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Indikátory důvěry podniků a spotřebitelů se během prvního čtvrtletí postupně dále zlepšovaly. Zlepšení v ekonomice se projevilo solidním nárůstem maloobchodních služeb, silným růstem nových průmyslových zakázek a počínajícím poklesem sezóně očištěné míry nezaměstnanosti. Oživení ekonomiky se však jen omezeně projevilo v bankovním sektoru. Růst financování občanů mírně zrychlil v důsledku stabilního růstu úvěrů na bydlení, který byl doplněn postupným oživením spotřebitelských úvěrů. Nicméně meziroční tempo růstu korporátních úvěrů na trhu v prvním čtvrtletí zmírnilo, a celkový objem úvěrů nefinančním podnikům poskytnutých na českém trhu dokonce poklesl ve srovnání se silným posledním čtvrtletím roku 2013.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci března 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 600 000 klientů, meziročně o 0,5 % více, z toho 1 347 000 byli občané. Dalších 253 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 577 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 560 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 286 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 728 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 196 000 na konci března 2014, což znamenalo 74,7 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 558 000 aktivních platebních karet, z toho 197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 133 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 700 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 205 obchodních míst a 1 122 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 2,7 % na 484,9 miliardy Kč. Nejvíce k růstu portfolia přidaly hypotéky a potvrdilo se oživení spotřebitelského úvěrování. Úvěrování korporátních klientů se zvýšilo zejména na Slovensku.2

V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 10,0 % na 147,8 miliardy Kč. Tento růst byl částečně kompenzován nižší poptávkou po úvěrech ze stavebního spoření, objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 12,7 % na 42,1 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry navázaly na růst, jež započal již v loňském roce. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 6,4 % na 28,8 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 1,1 % na 261,3 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 1,1 % na 212,1 miliardy Kč. V rámci toho nejrychleji rostlo financování korporací na Slovensku. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 1,3 % na 28,1 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 4,0 % na 21,2 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů3 vzrostl meziročně o 8,4 % na 639,3 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 11,4 % na 359,8 miliardy Kč. Tato kategorie byla ovlivněna velkým přílivem objemu vkladů z veřejných a finančních institucí. Vklady občanů v KB se zvýšily o 3,3 % na 162,9 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 1,1 % na 72,5 miliardy Kč. Klientská aktiva v Transformovaném fondu, který spravuje KB Penzijní společnost, se navýšila o 11,8 % na 37,2 miliardy Kč. Tato aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 26,7 % na 38,0 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 7,0 % na 32,0 miliard Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v prvním čtvrtletí meziročně mírně klesly o 0,6 % na 7 566 milionů Kč. Výsledek ovlivnily přetrvávající nízká úroveň tržních úrokových sazeb, dopady intenzivní konkurence na ceny základních bankovních služeb, zpoždění v očekávaném růstu poptávky podniků po úvěrech a omezený prostor pro výnosy z finančních operací v důsledku úrokových a měnových kurzovních podmínek, které byly do značné míry stanoveny opatřeními centrální banky. Naproti tomu vývoj objemu vkladů a jiných aktiv ve správě stejně jako trend ve financování segmentu drobného bankovnictví byly povzbudivé.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,4 % na 5 279 milionů Kč, podpořeny růstem objemu úvěrů a vkladů. Nízké úrokové sazby, které se v průběhu čtvrtletí dále snížily, omezovaly výnosy z reinvestování vkladů. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, byla také ovlivněna nárůstem krátkodobých vkladů klientů z veřejného a finančního sektoru, což ovlivnilo jmenovatel vzorce. Marže tak klesla v prvním čtvrtletí 2014 na 2,6 % z 2,9 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 2,0 % na 1 690 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a za transakce. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů. Na druhou stranu KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti financování obchodu, syndikovaných úvěrů a z platebních karet. Růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů.

Čistý zisk z finančních operací klesl o 4,4 % na 571 milion Kč. Byl ovlivněn opatřeními ČNB, nízkou volatilitou směnných kurzů a úrokových sazeb, které snižovaly poptávku klientů po zajištění finančních rizik. Tento vliv byl částečně kompenzován solidním výsledkem z obchodování na vlastní účet banky a postupně rostoucí poptávkou po zajištění cen komodit. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže.

Celkové provozní náklady vzrostly o nepatrných 0,3 % na 3 124 miliony Kč. Personální náklady stouply o 1,3 % na 1 655 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců poklesl o 1,2 % na 8 537. Všeobecné administrativní náklady se snížily o 1,5 % na 1 028 milionů Kč, a to navzdory vyšším výdajům na marketing. Největších úspor bylo přitom dosaženo v kategorii realitních nákladů. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 0,7 % na 441 milion Kč, mírné zvýšení bylo způsobeno především novými softwarovými aplikacemi.

Hrubý bankovní příjem za první čtvrtletí poklesl o 1,3 % na 4 441 milion Kč.

Náklady rizika zůstaly na nízké úrovni, když dosáhly 42 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem portfolia. Čistá tvorba opravných položek stoupla o 10,2 % na 518 milionů Kč. Nárůst byl způsoben několika případy v korporátním segmentu, zatímco náklady rizika v segmentu drobného bankovnictví se mírně snížily.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 14,3 % na 40 milionů Kč díky solidnímu výsledku Komerční pojišťovny. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 121 milionů Kč, což je meziročně o 9,0 % méně.

Daň z příjmu poklesla o 5,5 % na 666 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři měsíce 2014 klesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,5 % na 3 176 milionů Kč. Z této částky náleželo 95 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+21,8 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 081 milion Kč, což je o 2,1 % méně než v prvním čtvrtletí předchozího roku.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. březnu 2014 zvýšil o 0,6 % na 869,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 5,4 % na 118,9 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 12,4 % na 41,7 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky klesly o 1,5 % na 466,2 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se snížila o 1,3 % na 484,9 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,3 % (447,6 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,0 % (9,7 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,6 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,9 miliardy Kč, což je o 2,1 % více než na konci roku 2013.

Za účelem omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III zahájila Skupina KB revizi účetního vykazování některých dluhových cenných papírů vykazovaných v portfoliu realizovatelných cenných papírů, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti. K 31. březnu 2014 reklasifikovala Skupina dluhové cenné papíry v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč do portfolia drženého do splatnosti z portfolia realizovatelných cenných papírů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

Portfolio realizovatelných cenných papírů tak pokleslo o 46,7 % na 75,3 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 75,3 miliardy Kč tvořila 40,8 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti v důsledku reklasifikace stoupl na 72,6 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 72,6 miliardy Kč tvořila 65,3 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 7,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,5 % na 7,8 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 2,0 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizic Modré pyramidy a společností SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků stagnoval ve srovnání s koncem roku 2013 na 767,6 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 1,5 % na 658,9 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 0,7 % na 22,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 74,7 % (bez odečtení aktiv klientů v Transformovaném fondu činila 70,7 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 5,7 % na 102,0 miliard Kč. Tvorba čistého zisku zvýšila vlastní kapitál. Kromě toho k růstu přispělo zvýšení účetní hodnoty přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních výnosů ve srovnání s koncem roku 2013. K 31. březnu 2014 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2014 činil 61,0 miliard Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. K nárůstu regulatorního kapitálu v prvním čtvrtletí přispělo alokování nerozděleného zisku roku 2013. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly vysoké úrovně 16,2 %.

Úroveň likvidity KB nově měřené ukazatelem likvidního krytí splnila bezpečně po celé čtvrtletí požadavky stanovené regulatorním rámcem Basilej III.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2014 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. ledna – 31. března 2014 1. ledna – 31. března 2013 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 279 5 259 0,4 %
Čisté poplatky a provize 1 690 1 725 -2,0 %
Čistý zisk z finančních operací 571 597 -4,4 %
Ostatní výnosy 26 33 -21,2 %
Čisté provozní výnosy 7 566 7 614 -0,6 %
Personální náklady -1 655 -1 634 1,3 %
Všeobecné provozní náklady -1 028 -1 044 -1,5 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -441 -438 0,7 %
Provozní náklady -3 124 -3 116 0,3 %
Hrubý provozní zisk 4 441 4 498 -1,3 %
Náklady rizika -518 -470 10,2%
Čistý provozní zisk 3 923 4 027 -2,6 %
Zisk z majetkových účastí 40 35 14,3 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -121 -133 -9,0 %
Čistý zisk před zdaněním 3 843 3 929 -2,2 %
Daň z příjmů -666 -705 -5,5 %
Čistý zisk 3 176 3 224 -1,5 %
Menšinový zisk 95 78 21,8 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 081 3 146 -2,1 %
Rozvaha (mil. Kč, neauditované) 31. března 2014 31. prosince 2013 Změna od zač. roku
Aktiva 869 566 863 980 0,6 %
Hotovost a účty u centrálních bank 55 187 44 405 24,3 %
Pohledávky za bankami 118 936 125 735 -5,4 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 466 168 473 090 -1,5 %
Cenné papíry 189 638 182 533 3,9 %
Ostatní aktiva 39 637 38 218 3,7 %
Pasiva 869 566 863 980 0,6
Závazky vůči bankám 36 938 49 680 -25,6 %
Závazky vůči klientům 658 896 649 158 1,5 %
Emitované cenné papíry 22 572 22 417 0,7 %
Ostatní pasiva 49 164 46 187 6,4 %
Vlastní kapitál celkem 101 996 96 538 5,7 %
Hlavní ukazatele 31. března 2014 31. března 2013 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 16,2 % 14,9 % n.a.
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)* 16,2 % 14,9 % n.a.
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 360,9 375,5 n.a.
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)* 304,7 314,6 n.a.
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,6 % 2,9 % fall
Poměr čistých úvěrů a depozit 70,7 % 75,8 % fall
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 74,7 % 80,2 % fall
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 40,9 % grow
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 12,8 % 12,7 % grow
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 15,2 % 16,3 % fall
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,4 % 1,6 % fall
Zisk na akcii (Kč) 326 333 -2,1 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 537 8 637 -1,2 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 398 0
Počet bankomatů 728 712 +16
Počet klientů (KB) 1 600 000 1 592 000 0,5 %

* podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014

** Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. března 2014 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 147,8 miliardy Kč 10 %
– celkový počet 125 000 13 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 42,1 miliardy Kč -13 %
– celkový počet 105 000 -12 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,8 miliardy Kč 6 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,1 miliardy Kč -1 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 197 000 -3 %
– z toho občanům 153 000 -3 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 361 000 -2 %
Předepsané pojistné (KP) 3,9 miliardy Kč 73 %

Finanční kalendář na rok 2014

  • 1. srpen 2014: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2014 a za 2. čtvrtletí 2014
  • 6. listopadu 2014: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

1) Bez zahrnutí repo operací s klienty.

2) K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české měny intervencí ČNB v listopadu 2013.

3) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 10,0 % na 658,9 miliardy Kč.

 

Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/narust-poctu-klientu-vyssi-prodeje-produktu-drobneho-bankovnictvi-1809.shtml


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup