Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

      
O konferenci byl velký zájem

(21.3.2014)

Pardubice/Dříteč – Na dvoudenní odborné konferenci se setkali účastníci ojedinělého projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v našem kraji. Na ten Pardubický kraj získal pro letošní a příští školní rok 162 milionů korun z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky projektu  se už v tomto měsíci otevřelo několik nově vybavených dílen a laboratoří na středních školách například v Chrudimi, Vysokém Mýtě nebo v Ústí nad Orlicí.

Účastníky konference v areálu pod Kunětickou horou přivítala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová: „Člověk se učí celý život a musí se přizpůsobovat aktuálním potřebám, zvláště ve školství. Také já jsem bohužel kdysi jako ředitelka základní školy s radostí zrušila dílny a teď vidím, jak je potřeba všechny tyto dovednosti dětem znovu zprostředkovat. Proto bych vám chtěla poděkovat za vaše úsilí a výborné nápady v tomto projektu.“

 

Kdo se nejlépe uplatní?

Technické profese jsou na trhu práce velmi žádané, jak potvrdil ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl. Velký zájem je například o nástrojaře, obráběče a zámečníky. Mladé lidi by mohl lákat i fakt, že zkušený nástrojař si vydělává 42-45 tisíc korun.

Problém mají ovšem mnohé firmy s tím, jací absolventi ze středních škol k nim přicházejí. Podle Karla Panuše, ředitele závodu Erwin Junker Grinding Technology Holice, mají většinou problém se domluvit alespoň v jednom cizím jazyce a také mají malou chuť na sobě pracovat. „Kvantita není kvalita,“ prohlásil na konferenci tento zástupce významného mezinárodního koncernu, který se domnívá, že jak střední, tak vysoké školy jsou předimenzovány a chybí jim standardy absolventů.

 

Vznikly desítky nových kroužků

Konference se celkem se účastnilo 125 pedagogů z 16 partnerských středních škol a spolupracujících základních škol. Do projektu, který byl zahájen 26. srpna 2013, se k 1. březnu 2014 zapojilo více než 10 000 žáků základních a středních škol. Za toto krátké období proběhlo 344 návštěv žáků základních škol na středních školách, bylo ustanoveno 47 kroužků pro žáky SŠ a 26 kroužků pro žáky ZŠ, uskutečnilo se 72 exkurzí do firem sociálních partnerů nebo do interaktivních expozic a 13 návštěv na vysokých školách. Celkové náklady byly vyšší než 21 miliónů Kč.

Jednotlivé školy prezentovaly na konferenci své kroužky, dílny, laboratoře a další aktivity. Například žáci SPŠE a VOŠ Pardubice předvedli ukázky z kroužku robotiky, kde rozpohybovali roboty na dálku jen změnami pohybu ruky. Své nápady chtějí využít pro rehabilitaci postižených dětí. Kroužek robotiky ale baví i menší děti, například na základní škole ve Svitavách na náměstí Míru, kde ho navštěvují děti 4. a 5. tříd. Přijít věcem na kloub a dobře to využít je motivuje k dalšímu zkoumání.

 

Pomáhají nové elektronické učebnice

Pro nový obor Mechanik plastikářských strojů na SOU Svitavy vznikají na Technické univerzitě Liberec elektronické učebnice. Na konferenci jejich tvorbu představil Aleš Ausperger a přidal i videa o technologiích výroby plastů.

 

Šikovný může být každý, jen to zkusit

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách. Žáci základních škol, kteří se teprve rozhodují o svém dalším směřování, zde mají možnost provádět činnosti, ke kterým se běžně nedostanou. Vždyť šikovný může být každý, jde jen to, si to pod dohledem někoho zkušeného vyzkoušet. Podle pracovních listů, které jim střední školy připravily, tu vytvoří výrobky, které si následně odnáší domů, jako například stojánek na tužky, nedobytnou pokladničku a další. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí a jejich rodičů o studium na technických školách.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77554/studenti-i-deti-se-uci-dostat-vecem-na-kloub