V Kadani budou letos bez teplé vody o měsíc dříve, důvodem je odstávka Elektrárny Tušimice

Chomutovsko – Přestože topné sezoně 2013/2014 podle platné legislativy definitivně odzvoní až 31. května, ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se již na severu Čech připravuje na pravidelné odstávky svých parovodů, horkovodů, výměníků a dalších zařízení. Ta nejbližší dokonce proběhne dříve než je zvykem, a to již v červnu. Stane se tak kvůli celozávodní odstávce Elektrárny Tušimice, během níž zákonitě vychladne i horkovod do Kadaně.

„Smyslem celozávodní odstávky Elektrárny Tušimice, která proběhne od 14. do 27. června, je dokončení stabilizačního programu po komplexní obnově, který zaručuje vysokou disponibilitu provozu. Ta se v současné době pohybuje kolem devadesáti procent. Zároveň také dojde na sanaci železobetonové jímky na vtokovém objektu malé vodní elektrárny Želina, kde je vstup pro zásobování Tušimic surovou vodou,“poznamenal k tomu Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Kvůli legislativě, která vymezuje maximální délku doby odstávky tepla, a kumulaci prací v elektrárně nelze nastavit celozávodní odstávku během obvyklých prázdninových měsíců. „Žádáme tímto obyvatele Kadaně o pochopení a trpělivost. My se samozřejmě budeme snažit minimalizovat dopad odstávky, přičemž v maximální možné míře vyvineme tlak na dodavatele všech prací s cílem zkrátit absolutní délku celozávodní odstávky,“ dodal ještě ředitel Tuček.

Protože z výše uvedeného důvodu horkovod do Kadaně vychladne, proběhne jinak pravidelná letní odstávka v Kadani ve stejné době. ČEZ Teplárenská se tak zaměří na potřebnou údržbu provozní technologie. „Hlavně nás čeká výměna několika kulových ventilů na odvzdušnění a vypouštění horkovodu. Dále půjde o sejmutí, ověření a opětné nasazení průtokoměrů na měření dodaného tepla do Kadaně,“ uvedl Libor Vízek z ČEZ Teplárenské, manažer provozní jednotky Chomutov.

Teplárenské odstávky všeobecně umožňují provést některé diagnostické práce nutné k doplnění informací o stupni opotřebení zařízení, ke kterému mohlo dojít během jeho provozu v průběhu topné sezony a po jeho předchozích opravách. Dlouhodobé sledování stavu zařízení je rovněž předpokladem pro efektivní vynakládání prostředků na jeho opravy a případnou obnovu.

„Termíny odstávek jsou vždy koordinovány s výrobcem a dodavatelem tepla, případně i s ohledem na práce vyvolané jinými subjekty, které mají přímý dopad na rozvodné sítě společnosti.  Právě toto je důvodem, proč letos se obyvatelé  Kadaně ocitnou bez dodávky teplé vody dříve, než tomu bylo během předchozích deseti let. Nebylo by totiž logické ani praktické, aby se bez ní ocitli během krátké doby dvakrát za sebou,“ uzavřel Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4678.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup