Duhový dům slaví první rok svého fungování

Nové komunitní centrum s názvem Duhový dům bylo slavnostně otevřeno vloni 8. dubna. Zařízení, které sídlí v Mariánských Horách a Hulvákách poskytuje sociální služby osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Duhový dům, jehož cílovou skupinou jsou také lidé s těžkým tělesným postižením, doplnil široké spektrum sociálních služeb, které jsou ve městě Ostravě poskytovány. Provozovatelem zařízení je Slezská diakonie.

Duhový dům představuje domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 osob ve věku od 18 do 50 let, denní stacionář pro 54 osob ve věku od 15 do 50 let a odlehčovací službu pro 6 osob ve věku od 1 roku do 60 let. Aktuálně je zcela naplněna kapacita služby domov (jsou již evidováni zájemci do pořadníku), v rámci denního stacionáře bylo uzavřeno 57 smluv a využití odlehčovací služby se průběžně pohybuje od 2 do 6 obsazených míst.

Cílem služeb poskytovaných v Duhovém domě je podpora uživatele v maximální soběstačnosti – v sebeobsluze, v komunikaci se svým okolím, dále je cílem udržet a rozvíjet získané školní znalosti, pracovní dovednosti aj. Zařízení podporuje zachování rodinných vazeb a spolupráci s rodinou.

V Duhovém domě je pro uživatele zajišťována i zdravotní a ošetřovatelská péče, vč. rehabilitace. Na základě potřeb uživatelů služeb vzniklo v zařízení také odloučené pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, je zde rehabilitační třída s kapacitou šesti žáků.

Duhový dům nabízí kvalitní a technicky moderní ubytování v 18 jednolůžkových pokojích a 3 dvoulůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením, ale také stravování, k dispozici je psycholog a speciální pedagog. Středisko má prostory pro aktivizační činnosti (nácvikové, výtvarné, rukodělné, PC koutek aj.), multifunkční společenský prostor, prostory pro relaxaci a místnosti pro rehabilitaci, prostředí je bezbariérové a propojené s venkovními navazujícími atrii.

Vznik Duhového domu přinesl pracovní příležitost více než 50 zaměstnancům, z toho je téměř 40 pracovníků v přímé péči, 4 sociální pracovníci, fyzioterapeut, speciální pedagog, psycholog, zdravotní sestry, údržbář, řidič a další.

Na vybudování Duhového domu byly využity evropské peníze z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 48 milionů korun, zbytek nákladů uhradilo město Ostrava. Roční provozní náklady celého zařízení jsou okolo 20 milionů korun. Provoz je hrazen z dotací MPSV, města Ostravy a příjmů klientů.

Kromě základních činností poskytovaných v rámci sociálních služeb jsou k dispozici také služby fakultativní. Jednou z nich je svoz klientů, jehož cena se odvíjí od vzdálenosti bydliště – do 5 km za 40 Kč, do 10 km za 70 Kč a do 20 km za 100 Kč. Cena rehabilitace je nastavena na 3 Kč za minutu. V ceníku služeb lze nalézt 30 Kč za hodinu strávenou v denním stacionáři, celodenní strava ve stacionáři stojí 115 Kč vč. nápojů. Ubytování v domově pro osoby se zdravotním postižením stojí 180 Kč za den, celodenní strava s pitným režimem pak 150 Kč, za poskytování péče náleží zařízení příspěvek na péči. Využije-li klient dočasné, tzv. odlehčovací služby, bude ho ubytování stát 170 Kč za den, péče podle skutečného času potřebného k poskytnutí úkonů pak 60 Kč za hodinu, celodenní strava vč. pitného režimu 150 Kč.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/duhovy-dum-slavi-prvni-rok-sveho-fungovani


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup