Vznikl Energeticko-technický inovační klastr

Krajská radní Ludmila Navrátilová a výkonný ředitel klastru Richard Červenka na tiskové konferenci.

(15.5.2014)

Pardubice – Rada Pardubického kraje vzala na vědomí vznik Energeticko-technického inovačního klastru. Jeho činnost byla před několika dny oficiálně zahájena ustavující valnou hromadou. Předsedkyní výkonné rady klastru byla zvolena Ludmila Navrátilová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek. Výkonným ředitelem klastru pak byl zvolen Richard Červenka, který je zároveň ředitelem Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

„Cílem klastru, který má zkratku ETIK, je čerpat a smysluplně využívat evropské dotace na inovace a vývoj zejména v energetice a dalších oblastech. Stejně tak důležité bude realizovat pilotní inovační projekty v soukromé sféře,“ uvedla radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. „Některé z nich totiž  není schopen uskutečnit jeden komerční subjekt samostatně, ale pouze ve spolupráci s ostatními členy klastru. Ten má právní subjektivitu spolku a je zajímavým partnerem pro investory. Pardubický kraj sice není přímo členem klastru, ale vidíme v něm příležitost zaujmout nové investory a také do budoucna využít know-how z jeho projektů zvláště pro naše příspěvkové organizace.“

V této oblasti jsou nejdále na severní Moravě, kde funguje Moravskoslezský energetický klastr. Podařilo se jim například získat dotaci na vývoj nového systému vytápění pomocí takzvané trigenerační jednotky, kterou provozují a zdokonalují u jednoho ze svých členů. Díky tomu tak získávají navíc know-how v této oblasti a také prostředky na svou další činnost.

„V Pardubickém kraji máme ambici dostat se do mezinárodních projektů zejména v oblasti zvyšování energetické účinnosti a ochrany životního prostředí. Pro firmy i veřejné instituce to je zajímavé, protože výrazně sníží náklady na energie a navíc to ušetří i životní prostředí,“ řekl ředitel klastru ETIK Richard Červenka.

Dále bude ETIK podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností svých členů, bude podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi nebo pořádat semináře související s aktivitami klastru. ETIK je také připraven vstupovat do partnerství v rámci tuzemských i mezinárodních projektů, které budou podporovat aktivity svých členů za finanční podpory evropských fondů.

Mezi úkoly, které byly navrženy valnou hromadou na nejbližší období, patří zejména rozšíření členské základny, příprava projektových záměrů ETIK ve spolupráci s členy klastru a energetickým manažerem Pardubického kraje, dále zapojení Univerzity Pardubice či navázání aktivní spolupráce s Pardubickým krajem.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/78011/vznikl-energeticko-technicky-inovacni-klastr


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup