Králem energetické maturity se stal Marek Jenčík z Chomutova

      

Tušimice – Třídenní poznávání všeho, co nějak souvisí s provozem hnědouhelné elektrárny a výrobou elektrické energie, včetně prohlídky obřího důlního rypadla Severočeských dolů a malé vodní elektrárny Želina, má za sebou 48 studentů ze 13 středních škol v České republice. Využili přitom pozvání Skupiny ČEZ, aby složili v Elektrárně Tušimice takzvanou energetickou maturitu. Jejich vzdělávací mise trvala tři dny, respektive od 2. do 4. dubna. Někteří z nich i potvrdili, že by se do budoucna rádi stali zaměstnanci Skupiny ČEZ.

„Maturity“ Skupina ČEZ, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, pořádá již 8 let. „Vzdělávací program zahrnuje přednášky, besedy, exkurze a praktické semináře s našimi odborníky. Studenti získají konkrétní představu, jak se v jednotlivých úsecích pracuje,“ říká Pavel Puff ze strategického náboru Skupiny ČEZ. Smysl celého vzdělávacího projektu pak přibližuje náborová specialistka Jiřina Horáková: „Energetická maturita je třídenní program určený vybraným žákům z našich partnerských škol zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Tento projekt je specifický tím, že studenti získají nejen základní teoretické znalosti, ale seznámí se i s vlastním elektrárenským provozem. Setkají se v něm se zaměstnanci a také poznají své kolegy z dalších škol, kteří mají podobné zájmy,“

Energetické maturity v Elektrárně Tušimice se zúčastnili vybraní studenti ze středních škol v Chomutově (2x), Děčíně, Liberci, Kladně, Kutné Hoře, Rakovníku, Praze, Ostravě, Plzni, Liberci, Sezimově Ústí a západočeském Ostrově. O jejich výběru vždy rozhodovali jejich pedagogové, přičemž z některé školy mohli z velkého počtu zájemců opravdu přijet za poznáním jen ti čtyři nejlepší. Všichni studují elektrotechniku, takže po opravdové maturitě z nich budou silo nebo slaboproudaři.

„Zajímá nás vše kolem energetiky. Díky přednáškám už nyní chápeme, jak vše v elektrárně funguje. Určitě to dokážeme využít při dalším studiu, hlavně ve čtvrtém ročníku, kdy se probírá princip elektráren. Ty jsou ostatně i u maturity. Mě třeba nejvíce zaujala rozvodna 400 KV, kamarádi zase obdivovali chladicí věže se zavedenými kouřovody,“ řekl i za další tři spolužáky Jan Kupka ze SPŠ v Liberci. Všichni by rádi po ukončení průmyslovky pokračovali ve studiu na některé z vysokých škol s technickým zaměřením. Všechny také láká stát se v budoucnu zaměstnancem Skupiny ČEZ. „Bohužel já a Vojta jsme z Krkonoš, ze Semil, tedy z místa mimo hlavní působení ČEZu. Tady Dan a Dominik mají větší šanci, ti jsou alespoň z Liberce,“ dodal ještě Jan Kupka.

Z VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně přijeli do Tušimic tři studenti, víceméně za všechny mluvil Luboš Poševný. „Hlásilo se nás víc, ale my měli štěstí, že jsme byli vybráni. Studujeme třetí ročník elektrotechniky nebo elektrické trakce v dopravě. Jsme spokojeni s výkladem i exkurzemi. Do teď jsme znali jen nejrůznější schémata, ale nyní už praxe známe i technickou stránku věci, jak vše funguje a jak se vyrábí elektrická energie. Všichni nám ochotně odpovídali na vše, co nás zajímalo“ uvedl za souhlasného přikyvování ostatních. A co je nejvíce zaujalo? Celá zmodernizovaná Elektrárna Tušimice a hlavně její elektrická část. Zatímco Luboš chce po ukončení střední školy na ČVUT, jeho kolegové ještě neměli jasno, kde budou pokračovat v dalším studiu.

Čtvrťáci ze SPŠ strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem už ovšem dobře věděli, co do budoucna. „Po maturitě chceme pochopitelně dál, buď do Prahy nebo Plzně a potom nejlépe k ČEZ nebo k ČEPS. Stoprocentně to chceme všichni čtyři,“ pravil vážně mluvčí děčínské čtveřice studentů Michael Saar. Podle něj už navštívili uhelné elektrárny Mělník a Poříčí, byli rovněž v jaderné elektrárně Dukovany a z vodních už viděli Dalešice, Dlouhé Stráně a Štěchovice. „Z uhelek jsou Tušimice bezesporu nejlepší, mají tu výhodu, že prošly komplexní obnovou a jsou ještě neokoukané. Určitě vše, co jsme se během tří dnů dozvěděli, maximálním způsobem zúročíme u maturity,“ dodal ještě Michael Saar s tím, že nejvíce je nadchla právě prohlídka elektrárny a chladicí věže s kouřovody.

Jedinou dívkou mezi chlapci byla Daniela Sebránková ze SPŠ v Chomutově. Protože studuje teprve druhý ročník, nemá ještě žádnou specializaci. Ráda by ale ve třetím ročníku začala studovat siloproud. „Rozhodovala jsem se mezi gymnáziem a průmyslovkou. Logicky jsem došla k závěru, že pokud budu mít maturitu z průmyslovky, tak budu i něco praktického umět a snáz najdu zaměstnání,“ vysvětlila, proč se rozhodla věnovat energetice. „Navíc mě to baví a stále se dozvídám něco nového. Bylo tomu tak i během prohlídky elektrárny, kdy jsme se podívali tam, kam bych se jinak běžně nedostala. Dá-li se to tak říci, prakticky jsem viděla v provoze všechnu teorii, s níž nás zde seznámili.“ Také Daniela uvažuje o vysoké škole, nejlépe ČVUT v Praze, pak by chtěla na praxi do  zahraničí, nejlépe do sousedního Německa.

Za zpestření výuky a motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole považovali energetickou maturitu Marek Jenčík a Ondřej Tichý ze SŠ EZOS v Chomutově. „Určitě se chceme oba dostat na vysokou školu a pak si najít zaměstnání v některé z elektráren ČEZ. Nejvíce nás zaujala právě prohlídka provozu. Dobré přitom bylo, si nejdříve vyslechnout od přednášejících odborníků teorii, zhlédnout jejich prezentace a pak si vše na vlastní oči prohlédnout v praxi. Určitě se nám to bude hodit během dalšího studia, ať už na střední nebo pak vysoké škole,“ shodli se oba studenti třetího ročníku, kteří ve finále patřili i mezi nejlepší energetické maturanty.

Kromě prohlídky zmodernizované Elektrárny Tušimice, navštívili středoškoláci i nedalekou malou vodní elektrárny Želina, takže se seznámili i s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Rovněž se vydali na prohlídku obřího důlního rypadla Severočeských dolů v Březně u Chomutova, které po svém vyřazení slouží jako vyhledávaná turistická atrakce. Nabyté vědomosti zúročovali ve znalostních kvízech a soutěžích. „Třetí den všichni více či méně úspěšně složili Energetickou maturitu. Zahrnovala vědomostní test. Někteří si lépe pamatovali fakta a čísla, jiní řešení různých situací. Prověřované znalosti se týkaly například palivového cyklu, ukládání vedlejších energetických produktů i čištění kouřovodů. Příjemným překvapením byla nečekaná návštěva Ladislava Štěpánka, člena představenstva a ředitele divize Výroba, který byl zrovna pracovně v Tušimicích, a tak přišel všechny studenty a pedagogy osobně pozdravit,“ dodala Jiřina Horáková.

Po absolvování vědomostního testu se Králem Energetické maturity 2014 v Elektrárně Tušimice stal Marek Jenčík. Druhý skončil Ondřej Tichý.  Oba jsou studenti SŠ EZOS v Chomutově. Třetí příčku jako nejlepší absolvent obsadil Petr Smolík ze SPŠSE v Ústí nad Labem. Ostatní rovněž prospěli, ovšem nějaká ta chybička jim ubrala potřebné body, aby skončili mezi třemi nejlepšími. 

Mezi „maturanty“ zavítal i Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Nastínil jim současnou energetickou koncepci státu, a jak by mohla vypadat v budoucnu. „Studenti měli u nás třídenní domovské právo již po páté, třikrát v Prunéřově a nyní po druhé v Tušimicích. Pokaždé přitom pozoruji, že elektrárenský provoz a energetika jako taková, včetně její budoucnosti všechny opravdu zajímá. Možná tedy, že někdy v budoucnu opravdu uvítáme některé ze středoškoláků jako naše zaměstnance. Je přitom jedno, jestli u nás nebo v některé jiné elektrárně či dceřiné společnosti Skupiny ČEZ,“ konstatoval Otakar Tuček.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4634.html