Problematika bezdomovectví a Zimní program města Ostravy

Problematika bezdomovectví se dotýká všech větších měst v ČR včetně Ostravy. S ohledem na tuto skutečnost již od roku 2003 spolupracuje město Ostrava s různými organizacemi na vytvoření komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím metody komunitního plánování.

Každoročně začátkem zimy startuje tzv. Zimní program, který trvá od 15. listopadu do 15. března, ovšem pouze za nepříznivých atmosférických podmínek (zpravidla je-li noční teplota kolem -5 °C a nižší).

Organizace (jejich přehled uvádíme v závěru TZ) navyšují kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Intenzivnější je také terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují poradenství, příp. polévky, teplé nápoje či deky.

Při realizaci pomoci a podpory bezdomovcům město mimo jiné vychází ze Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě. Studie podrobně mapuje počty a potřeby bezdomovců, popisuje sociální služby určené pro tuto cílovou skupinu včetně zajištění zdravotní péče.  Studii najdete na webových stránkách města Ostravy pod odkazem http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit/oddeleni-koncepce-a-rozvoje-socialnich-sluzeb/studie-a-analyzy.

Základní fakta

Podle sčítání, které proběhlo v září 2012, se na území města Ostravy pohybuje celkem 890 zjevných bezdomovců, z toho 442 bezdomovců mimo zařízení (pobývají na ulici) a 448 v zařízeních sociálních služeb. V Ostravě je v současné době k dispozici 396 míst v azylových domech (158 pro muže a 238 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 120 míst, nízkoprahových denních center s kapacitou 125 míst a domova se zvláštním režimem Přístav s kapacitou 44 míst. Dalším zařízením, které bylo otevřeno na konci roku 2012, je domov se zvláštním režimem Přístav II., který je určen osobám se specifickými potřebami (např. osobám imobilním či osobám s duševním onemocněním), kapacita tohoto zařízení je 29 míst.

V rámci zimního programu jsou výše uvedené kapacity rozšířeny o 38 lůžek a 115 tzv. volných židlí. Finanční podpora města Ostravy na zajištění Zimního programu 2013/2014 představuje zhruba výši 250 tis. Kč.

Po analýze a vyhodnocení předchozích období vyplývá, že kapacita zařízení poskytujících sociální služby doplněná o Zimní program je dostačující. I přes aktivní motivaci a poskytování poradenství však neprojevují mnozí bezdomovci zájem využít nabízených možností. Podle zkušeností z návštěv sociálních pracovníků MMO v lokalitách s větším výskytem bezdomovců tito lidé o možnostech využít nabízenou pomoc vesměs vědí. Přesto nechtějí opustit své improvizované přístřešky, ve kterých jim podle jejich slov nic nechybí.

Finanční podpora města Ostravy

V roce 2013 byla na uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) poskytnuta finanční podpora v celkovém objemu 16 560 tis. Kč. Obdobnou míru podpory lze předpokládat i v roce 2014 (její výši bude schvalovat ZMO v únoru 2014).

 
Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/problematika-bezdomovectvi-a-zimni-program-mesta-ostravy


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup