Bílá sobota

Bílá sobota ve Fakultní nemocnici Ostrava je zaměřena na těžce sluchově postižené

Komu sluchadlo nestačí…

Fakultní nemocnice Ostrava pořádá 22. března ve spolupráci s nadačním fondem Dar sluchu druhý ročník akce s názvem Bílá sobota, která je zaměřena na vytipování těžce sluchově postižených a na zlepšení kvality jejich života. Od 8 do 14 hodin mohou lidé s těžkými sluchovými vadami navštívit otorinolaryngologickou ambulanci ve čtvrtém patře lůžkové části nemocnice, kde se jich ujmou ORL odborníci. Je však třeba, aby se zájemci předem objednali na telefonním čísle 773 797 671.

„Zatímco díky plošnému screeningu sluchu novorozenců, který je v rámci republiky propracován nejlépe právě v Moravskoslezském kraji, máme velmi dobrý přehled o těžce sluchově postižených dětech, u dospělých tak přesné informace nemáme. A přitom bychom těm, jimž nestačí ani to nejsilnější sluchadlo, mohli pomoci například prostřednictvím kochleárního implantátu,” vysvětluje MUDr. Eva Havlíková z Otorinolaryngologické kliniky FNO a dodává, že v České republice je informovanost o počtu dospělých s těžkými sluchovými vadami velmi malá a v porovnání s jinými zeměmi je velice nízký i počet dospělých s implantovanými kochleárními implantáty. „Mnozí pacienti ani nevědí, že kochleární implantát existuje, netuší, jaké možnosti nabízí. Uvítali bychom, kdyby odborní lékaři své pacienty s těžkými sluchovými vadami o možnostech kochleárních implantátů informovali a dali jim tak šanci prožít mnohem kvalitnější život.”

Odborníci Otorinolaryngologické kliniky FNO zájemce přímo na místě vyšetří, zhodnotí audiologická kritéria a určí, jakým způsobem lze daný problém efektivně řešit. Zda silnějším sluchadlem, nebo zda je možnost vadu odstranit prostřednictvím operace, či zda by pro pacienta byl vhodný právě kochleární implantát. „Budeme se snažit poradit každému, kdo k nám přijde své potíže se sluchem řešit,” zdůrazňuje MUDr. Eva Havlíková. „Není problém dohodnout nejbližší termín detailního vyšetření, případně doporučit foniatra v místě bydliště pacienta. Důležité je, abychom se společně pokusili daný problém vyřešit.”

Otorinolaryngologická klinika FNO se v říjnu 2013 stala druhým pracovištěm v republice, kde jsou dětským pacientům implantovány kochleární implantáty. Kochleární implantát zde byl poprvé zaveden rok a půl poté, co zde proběhla premiérová operace a vložení kostního sluchadla BAHA.

Zdroj: http://www.fno.cz/tiskove-zpravy/bila-sobota-2


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup