Celé Česko čte dětem

      

Nejprve se děti s paní Bumbovou vzájemně představily a poslechly si básničky vztahující se k jejich křestním jménům. Následovaly veršované hádanky o tuzemských a cizokrajných zvířátkách. K velkému úžasu paní spisovatelky předškoláci všechna zvířátka uhádli bez zaváhání. Potom si poslechli krátkou pohádku, kterou si sami vybrali. Na závěr se proměnili ve spisovatele a s pomocí paní učitelek vymýšleli krátkou básničku.

Celé dopoledne v oddělení pro děti a mládež se vydařilo, zábavné čtení Stanislavy Bumbové mělo u dětí i paní učitelek velký úspěch. Projevily také zájem o knihy této autorky, která se věnuje i psaní literatury pro dospělého čtenáře. Některá její díla najdete i v Městské knihovně Prachatice.

Informace poskytla: Alena Kučerová, knihovnice oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice

Zdroj: http://www.prachatice.eu/cele-cesko-cte-detem