Silničáři se školili v údržbě zeleně

      
Ze semináře

(20.3.2014)

Čistá u Litomyšle/Pardubický kraj – Péče o silniční zeleň patří k práci silničářů stejně jako například zimní údržba nebo výsprava povrchů komunikací. Zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje se proto školili, jak o dřeviny správně pečovat. Své znalosti jim tlumočili také zástupci Státní inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Péče o zeleň je třetí nejvyšší finanční položku rozpočtu Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk). Jen poslední dva realizované projekty byly za více než 30 milionů korun. „Pardubický kraj se trvale věnuje údržbě zeleně podél silnic a nejen tam. Vkládáme do této péče nemalé finanční prostředky, což z péče o zeleň dělá nemalou položku v našich investičních akcích,“ potvrdil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Pardubický kraj je skutečně na špičce mezi kraji v péči, kterou okolím silnic dává. Nejedná se ale jen o výsadbu nových dřevin, ale také o následnou péči o ně, o ochranu biotopů a samozřejmě i o sekání trávy apod. „Důraz na péči o zeleň deklarujeme i dnešním seminářem. Jsem rád, že se sjel tak velký počet účastníků a že mají zájem na vzdělávání. To je totiž po zdraví druhá nejvyšší hodnota, kterou každý z nás disponuje,“ dodal ředitel SÚS Pk Miroslav Němec. Jeho kolegové prezentovali již zmiňované dva projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Během pěti let jejich trvání SÚS Pk osázela na 260 kilometrů silnic a potřebovala k tomu více než 10 000 keřů, kolem 3000 alejových stromů a více než 800 ovocných dřevin.

Péče o zeleň ale není jen o práci zahradníků, ale také o dodržování celé řady právních norem a vyhlášek. Se zásadními paragrafy zákonů a novelách vyhlášek silničáře seznámili zástupci České inspekce životního prostředí Hradec Králové. Novou povinností je prokazování původu vytěženého dřeva a pokácených dřevin. Součástí semináře byly také informace o problematice ochrany živočichů a dřevinách jako biotopu těchto živočichů i prezentace konkrétních dobrých a špatných příkladů z praxe péče o dřeviny. „Při ošetřování stromů podél silnic se musíme umět profesně vypořádat s řadou požadavků, které jsou na tuto činnost kladeny. Na jedné straně je to legislativa a ochrana životního prostředí, na druhé straně bezpečnost silničního provozu či zemědělská činnost na polích a pozemcích, které leží „za stromem“ u silnice. Často jsou tyto požadavky postaveny do protikladu,“ upozornil ředitel SÚS Pk Miroslav Němec.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77539/silnicari-se-skolili-v-udrzbe-zelene