V elektrárně všichni prokázali profesionální připravenost během úniku ropných látek

Počerady – Ropné látky unikly ve středu 14. května do vodoteče Elektrárny Počerady. Stalo se tak během čištění nádrže gravitačního odolejovače. Pracovník obsluhy o této mimořádné události okamžitě informoval směnového inženýra a ten ohlašovnu požáru elektrárenského hasičského záchranného sboru. Vzápětí se rozjel nezbytný kolotoč obnášející svolání členů havarijního štábu, vyhodnocení situace a samozřejmě i samotný výjezd hasičů k vyústění vodoteče do Počeradského potoka. Zatímco se nad elektrárnou nesly tóny havarijní sirény, byli všichni její zaměstnanci prostřednictvím místního rozhlasu informováni, že se jedná o cvičení, jehož účelem je ověření havarijní připravenosti všech dotčených složek.

havarijní cvičení - Počerady„Cílem havarijního cvičení bylo ověřit operativní pohotovost směnového inženýra při vzniku mimořádné události a také spolupráci pracovníků obsluhy s jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s. Samozřejmostí bylo i ověření funkčnosti technických prostředků určených pro varování a vyrozumění zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v elektrárně, rovněž tak rychlost aktivace havarijního štábu. Došlo i na ověření stávajících kontaktů v rámci ohlašovací povinnosti vnějším orgánům, přičemž telefonní číslo na vodohospodářský dispečink Povodí Ohře nebylo již aktivní. Směnový inženýr ovšem zachoval chladnou hlavu a během okamžiku nalezl správné číslo v jiné dokumentaci. Jak výjezd hasičů, tak i vše ostatní co s havarijním cvičením souvisí, lze proto hodnotit na jedničku,“ shrnul cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ.

Spokojen s výjezdem svých mužů byl i Josef Hubač, velitel Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s.: „Jednotka se na místo zásahu dostala během jedné minuty po výjezdu z požární stanice. Během dalších necelých pěti minut pak byla schopna přehradit dvěma sorpčními stěnami odtok s retenční nádrže a zároveň simulovat použití sorbentů. Sorpční stěny jsou přitom stále připraveny v pohotovosti v manipulační budově u nádrže a pomocí karabinek se z nich dá sestavit hráz až do délky třiceti metrů. Jednoduše řečeno, z jejich strany se jednalo o rychlý a hlavně zcela profesionální zásah tak, jak má ve skutečnosti být.“

Podle stopek od doby nahlášení mimořádné události, aktivace havarijního štábu a zamezení „úniku“ ropných látek mimo elektrárnu uplynulo pouhých 19 minut. Zvládnutí celé situace směnovým inženýrem Lubomírem Lučanem a dalšími zaměstnanci elektrárny a jak jinak, profesionální přístup hasičů kvitoval i předsedající havarijního štábu. „Jsem rád, že jsme připraveni na takovouto mimořádnou událost, k níž, pevně věřím, že nikdy nedojde,“ poznamenal Jiří Kulhánek, jinak technický ředitel Elektrárny Počerady.

Podobné havarijní cvičení proběhlo v Elektrárně Počerady prakticky ve stejné době i vloni. V administrativní budově, konkrétně v laboratořích vznikl simulovaný požár s podezřením na únik plynů. „I tehdy řešil směnový inženýr mimořádnou událost ve spolupráci s jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady. Zaměstnanci elektrárny byli rozhlasem vyrozuměni o vzniku mimořádné události a směnový inženýr vyhlásil evakuaci všech osob z administrativní budovy. Cvičení se zúčastnila také jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze stanice Žatec, jejíž členové měli za úkol vytvořit v elektrárně kvůli úniku plynů dekontaminační pracoviště,“ uzavřel Josef Tisoň.

Havarijní cvičení se v elektrárnách Skupiny ČEZ konají každoročně. Letos jich bude celkem 23, z toho 14 v klasických a 9 ve vodních elektrárnách. Na severu Čech má tak za sebou ověření havarijní připravenosti již Elektrárna Ledvice, i zde se jednalo o simulovaný únik nebezpečných látek do vodoteče. Ostatní severočeské hnědouhelné elektrárny čeká podobná událost na podzim.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4685.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup