Pardubický magistrát zřizuje strategický odbor

Efektivní zabezpečení rozvoje Pardubic, včetně čerpání finančních prostředků z Evropské unie a účelné a hospodárné využívání vlastních zdrojů budou hlavními úkoly odboru rozvoje a strategie (ORS), který vzniká na pardubickém magistrátu. Fungovat začne od července. radnice

„Aglomerace měst Pardubice a Hradec Králové byla pro nové období čerpání evropských dotací vybrána mezi hlavní rozvojové oblasti České republiky. Hradecko-pardubická metropolitní oblast může zpracovávat integrované územní investice (ITI), ve kterých pojmenuje stěžejní směry společného rozvoje a projekty s významným dopadem do celé aglomerace. Ty budou financovány právě v rámci ITI. Tak, jako dosud zabezpečovaly administrativní úkoly při čerpání evropských dotací v rámci NUTS II úřady regionálních rad, měl by podobnou roli, přizpůsobenou pochopitelně podmínkám území města Pardubic, respektive zdejší aglomerace, převzít právě odbor rozvoje a strategie,“ řekla primátorka Štěpánka Fraňková.

Úkolem nového odboru však nebude pouze zabezpečení účelného využívání evropských dotací a finančních zdrojů magistrátu, ale také projektové řízení zásadních akcí. ORS bude také zabezpečovat či alespoň koordinovat prostřednictvím projektového manažera řízení jak „tvrdých“ investičních projektů, tak i „měkkých“, tedy neinfrastrukturních projektů. Jeho úkolem bude i příprava, či v dílčích záležitostech alespoň koordinace příprav, dílčích rozvojových a strategických dokumentů města tak, aby nevznikaly náhodně, nepřekrývaly se a byly v souladu se strategickým plánem města.

Nový odbor vznikne „sloučením“ činností, které i v současné době úředníci velké radnice vykonávají. S výjimkou pozice vedoucího odboru tak nebude město kvůli zřízení tohoto důležitého útvaru navyšovat počty zaměstnanců. Do ORS bude začleněno již existující oddělení strategického rozvoje města, fungující dosud v rámci odboru kanceláře primátorky. Bude sem přesunuto také oddělení veřejných zakázek, které je dosud součástí odboru majetku a investic.  V náplni odboru strategického rozvoje bude také agenda vnější rozvojové spolupráce, zejména zabezpečování spolupráce všech důležitých partnerů ve městě a okolí při rozvoji města. ORS bude také spravovat průmyslové zóny Pardubic, pořizovat a uchovávat nezbytná data k nim a zajišťovat jednání se zahraničními i tuzemskými investory. Důležitou agendou bude také monitorování stávajících brownfields na území města a jednání o jejich dalším využití.

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/pardubicky-magistrat-zrizuje-strategicky-odbor/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup