Ostrava a Katovice stvrdily společný postup při ochraně ovzduší

Představitelé Ostravy a Katovic primátoři Petr Kajnar a Piotr Uszok dnes dopoledne v budově Radnice města Ostravy podepsali česko-polské memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí.

Zástupci obou měst jsou si plně vědomi vážnosti situace, týkající se špatné kvality ovzduší v polsko-českém příhraničí, která je způsobena průmyslovou činností, místními zdroji při spalování paliv a dopravou.

„Věřím, že podpis tohoto dokumentu nás opět posune dál v jednáních směřujících ke zlepšení stavu ovzduší nejen v Ostravě, ale v celé oblasti Slezska. Počítáme s tím, že se zintenzivní komunikace mezi oběma městy v oblasti ochrany ovzduší a dojde i ke koordinaci některých konkrétních kroků,“ řekl primátor Petr Kajnar. „Oceňuji vstřícný přístup polské strany. Obě města budou mimo jiné o svých aktivitách informovat Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství a současně příslušné instituce na národní úrovni, např. ministerstva zdravotnictví, životního prostředí. Tento společný postup zintenzivní tlak na vedení obou států, “ dodal  Kajnar.

Na ministerské úrovni mezi oběma zeměmi budou připravovány programy přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že realizace předsevzetí „Akčního plánu Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj“, jakož i Plánu nízkouhlíkového hospodářství pro město Katovice, a také realizace programu přeshraniční spolupráce, jsou náročné a budou probíhat po relativně dlouhou dobu, se zástupci obou stran rozhodli uzavřít toto memorandum, ve kterém se zavazují dodržet následující přísliby.

Zástupci statutárního města Ostravy a města Katovice vyjadřují svou vůli provést v rámci své pravomoci následující činnosti:

V rámci vzdělávací kampaně vysvětlit občanům negativní dopady spalování nevhodných paliv (včetně odpadů) v neodpovídajících, zastaralých pecích a kotlech.Podporovat ekologické vytápění založené na dálkových zdrojích tepla, s cílem snížení emisí ze spalování paliva v lokálních topeništích.Aktivně podporovat zateplování budov.Podporovat výstavbu obchvatů a místních komunikačních přestupních stanic.Ve strategických dokumentech územního plánování brát ohled na podporu výsadby izolační zeleně v exponovaných místech.Zvýšit intenzitu čištění ulic.O své činnosti pravidelně informovat Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství a současně příslušné instituce na národní úrovni, jako jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo hospodářství a úřady předsedů vlády obou zemí.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostrava-a-katovice-stvrdily-spolecny-postup-pri-ochrane-ovzdusi


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup