Měřicí vůz se představí u Nové Karoliny, poté se vrátí do ulic

      

V novém roce začíná další etapa měření kvality ovzduší imisním měřicím vozem. Speciální zařízení si nejprve mohou občané opět podrobně prohlédnout a obrátit se s dotazy na specialistu ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, tentokrát u obchodního centra Nová Karolina v sobotu, 4. ledna od 14 do 17 hodin.

V pondělí 6. ledna začne druhý náměr na ulici Slovenské v Přívoze, budou následovat ulice Suderova v Mariánských Horách a ulice Rolnická v Nové Vsi. Na řadu přijdou opět také ulice Cihelní, křižovatka Mariánskohorská – Hlučínská, ulice Na náhonu, Partyzánské náměstí, stadion Bazaly a ulice Bukovanského, křižovatka Českobratrská – Sokolská a křižovatka Českobratrská – Poděbradova (naproti Polskému domu).

Měřicí vůz sleduje kvalitu ovzduší a poskytuje měřená data mimo jiné i na speciální web města s ekologickou tematikou www.dychampoostravu.cz  – v období od listopadu 2013 do 31. srpna. 2014. Jde o flexibilní nástroj pro měření kvality ovzduší a je možné jeho okamžité nasazení v terénu podle požadavků města. Výhodou měření je snadný pohyb měřicí techniky a tím možnost podchycení konkrétní situace na více místech.

Město má imisní vozidlo od Zdravotního ústavu pronajato po 100 měřicích dnů, které budou rozděleny následovně – 30 dní měření v lokalitě Přívoz na 6 vybraných místech, 55 dnů měření základních imisí a benzenu na 11 dopravně zatížených lokalitách v Moravské Ostravě, 5 dní bude vůz měřit podle aktuálních požadavků města. Deset dní bude vozidlo k dispozici pro prezentaci veřejnosti.

Špičkové, hi-tech přístroje poskytují on-line výstup na internet, vůz dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu. Umí také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší. Součástí měření imisí je taktéž on-line sledování meteosituace, tj. rychlost a směr větru, teplota, tlak, vlhkost a celkové sluneční záření.

Provoz vozu a veškerý servis zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, za celkovou cenu nejvýše 840 tis. Kč bez DPH.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/merici-vuz-se-predstavi-u-nove-karoliny-pote-se-vrati-do-ulic