Na úřadě hodnotí zaměstnance tzv. metodou 360° zpětná vazba

logo

Zaměstnance městského úřadu, kteří pracují na projektu „Řízení lidských zdrojů ve Městě Nový Jičín“, čekají v tomto roce poslední práce spojené s aktivitami projektu, jehož cílem je zefektivnění a zkvalitnění výkonů zaměstnanců Městského úřadu v Novém Jičíně. Mimo zaměstnaců úřadu je do realizace projektu zapojená externí firma zaměřená na poskytování vzdělávacích služeb. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města.

Pracovníci úřadu se účastnili několika kurzů zaměřených na řízení lidských zdrojů, kterým Ministerstvo vnitra ČR udělilo akreditaci. Další kurz zaměstnance čeká na jaře 2014. V rámci projektu byl zaměstnanci úřadu a externí firmou vytvořen kompetenční model, jehož obsahem je inovované hodnocení tzv. metodou 360° zpětná vazba, což představuje anonymní hodnocení  pracovního chování a výkonu jednotlivce pomocí dotazníkového šetření. Pilotní hodnocení touto inovovanou metodou proběhlo již v loňském roce. Z projektu je také financováno technické vybavení a vdělávání interních lektorů.

 

Zdroj: http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/aktuality/na-urade-hodnoti-zamestnance-tzv-metodou-360%C2%B0-zpetna-vazba/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup