Bezepecnyregion.eu

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA

Projekt: Bezpečný region – Zdravotnictví

web: www.bezpecnyregion.eu

Období realizace: 4. 5. 2010 – 28. 2. 2015

Partneři projektu:

  • Vedoucí partner: FN Brno
  • Hlavní přeshraniční partner: FN Trnava
  • Další partneři:   FN u sv. Anny v Brněa ZZS JMK

 

Hlavní cíl projektu:

Zajištění těsnější spolupráce a integrace informací v oblasti přednemocniční péče(Zdravotnická záchranná služba) a časné nemocniční neodkladné péče (urgentní příjmy a návazné procesy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).

Během realizace projektu dojde v Jihomoravském kraji a Trnavském kraji k propojení informačních systémů k zajištění přenosu datové věty jak v běžném provozu, tak v případě mimořádných událostí

Zajištění efektivnější využití zdravotnických kapacit na pokrytém území.

Hlavním výstupem bude tedy zvýšení bezpečnosti na území Jihomoravského a Trnavského kraje.

 

Součástí realizace na české straně k zajištění dosažení hlavních cílů je vybudování společného dispečerského pracoviště FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. Tento Centrální dispečink bude fyzicky umístěn v areálu FN Brno. Bude se jednat o hlavního partnera v komunikaci s KOS ZZS JMK na území Jihomoravského kraje. Přes tento dispečink budou na cílová příjmová místa fakultních nemocnic distribuovány datové věty popisující stav transportovaného pacienta v neměnné, strukturované podobě vycházejících ze zásad urgentní medicíny. Bude se jednat o digitální komunikaci s jasným definováním toku informací a distribucí pacientů za účelem zlepšení kvality následné péče o naše pacienty s maximalizací využití léčebných a personálních kapacit v našich fakultních nemocnicích. Datová komunikace mimo jiné odstraní informační šum obvyklý v telefonické komunikaci. Všechny datové věty včetně jejich aktualizací se budou ukládat do historie systému a budou zpětně dohledatelné. Centrální dispečink FN Brno v sobě bude integrovat technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Jejich spolupráce bude využita zejména v krizových stavech jako je hromadný příjem pacientů, evakuace, ohrožení – např. oznámení o uložení bomby atd.

http://www.bezpecnyregion.eu/

bezpecnyregion.cz

 

Zdroj: http://www.ksmeka.cz/bezepecnyregion-eu/t4665


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup