Město podalo žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty

      

Nový Jičín má šanci zařadit se mezi desítky měst z celé České republiky, které se rozhodly aktivně podporovat vyvážený rozvoj cyklodopravy na svém území. Zastupitelstvo města Nového Jičína rozhodlo na svém zasedání dne 6.3.2014 podat žádost o přidružené členství v Asociaci měst pro cyklisty.

Asociace je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace, založená jako zájmové sdružení právnických osob, nejčastěji obcí a měst. Posláním asociace je spojit subjekty podporující cyklistickou dopravu, aby společně mohly uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu a cykloturistiku. Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, zejména cyklistické dopravy.

Členství v asociaci přináší obcím a městům řadu výhod. Především možnost rozvíjet cyklodopravu v území jako způsob ekologické dopravy i jako prvek cestovního ruchu, a to za podpory odborníků na základě dobrých příkladů z praxe. Konzultanty mohou členská města využít při tvorbě rozvojových koncepcí nebo při realizaci již konkrétních opatření v dopravní infrastruktuře, která např. zvýší bezpečnost cyklistů v městském provozu. Společným cílem pak je připomínat, že město není jen prostor k bydlení, ale hlavně k žití, kde cyklisté i řidiči spolu soupeřit nemusí.

Nový Jičín v letošním roce plánuje v oblasti podpory cyklodopravy několik aktivit. Kromě aktualizace generelu cyklodopravy ve městě je největší investiční akcí realizace cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. Další informace o činnosti Asociace měst pro cyklisty jsou uvedeny na webu: www.cyklomesta.cz

Ing. Bohumil Pobořil, odbor majetku, rozvoje a investic

 

Zdroj: http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/aktuality/mesto-podalo-zadost-o-clenstvi-v-asociaci-mest-pro-cyklisty/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup