Ekologická elektrárna v Hodoníně slaví 60 let. Výrobou za posledních 18 let by pokryla roční spotřebu jihomoravských domácností za 4 roky.

      

Hodonín, 13. března 2014 – Již plných 60 let spolehlivě vyrábí elektřinu a teplo pro své zákazníky hodonínská elektrárna. V novodobé historii, od roku 1996 elektrárna vyrobila 6,5 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo k pokrytí současné spotřeby všech jihomoravských domácností za více než 4 roky. Elektrárna patří k největším ekologickým producentům v ČR – polovina výroby pochází ze spalování biomasy. Současně je evropskou raritou, neboť část dodávek tepla směřuje do slovenské Holíče. V rámci akcí k oslavě 60. narozenin elektrárny Hodonín byla nedávno na internetových stránkách www.cez.cz spuštěna její virtuální prohlídka.

Letos je tomu právě 60 let od okamžiku, kdy byla zprovozněna první čtveřice z celkových osmi kotlů elektrárny Hodonín. Po úplném dokončení o čtyři roky později platila se svým výkonem 205 MW za největší zdroj elektřiny v tehdejším Československu. Za posledních 18 let vyrobila hodonínská elektrárna více než 6,5 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo k pokrytí současné spotřeby všech jihomoravských domácností za více než 4 roky.

Projděte se elektrárnou Hodonín prostřednictvím virtuální prohlídky!

virtuální prohlídka el. Hodonín

Od 90. let prochází elektrárna průběžně robustní modernizací. Vyvrcholením snah o ekologičtější výrobu byl 31. prosinec 2009, kdy jeden z bloků hodonínské elektrárny zahájil spalování výhradně čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 30 MW a na celkové výrobě v Hodoníně se podílí z poloviny. „Technologickým vybavením a zázemím pro spalování biomasy patří hodonínský provoz k naprosté tuzemské špičce,“říká Petr Kreissl, ředitel Organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Trmice. Za poslední roky došlo např. ke zprovoznění laboratoře pro analýzy biomasy, třídiče biomasy a dopravní linky na peletky nebo automatického vzorkovače biomasy.

Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v exportu tepelné energie. „Také loni jsme dodali do slovenského města Holíč zhruba 85 000 GJ z celkově vyrobených 550 000 GJ,“ přidává přesnou statistiku vedoucí odboru řízení provozu hodonínské elektrárny Antonín Svěrák.

Jedním z prvních dárků, které elektrárna dostala, je také před několika dny spuštěná virtuální prohlídka http://www.cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/index.html. Ta umožní uživateli internetu na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější části elektrárny. Hodonínská elektrárna dosud zaznamenala více než 2 tisíce virtuálních návštěv.

Milníky v provozu aneb 60 let elektrárny Hodonín

  • v roce 1954 začal pracovat blok čtyř kotlů se dvěma 50 MW turbínami
  • o tři roky později byly spuštěny do provozu další dva kotle s 50 MW turbínou a v roce 1958 poslední dva kotle s turbínou  55 MW, instalovaný výkon byl zvýšen na 205 MW
  • v roce 1966 se celkový výkon elektrárny zvýšil na 210 MW rekonstrukcí turbogenerátoruTG3, při které se zvýšil jeho výkon z 50 MW na 55 MW
  • postupně začala být elektrárna přestavována na teplárenský provoz
  • v letech 1993 – 1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 170 t/h páry a nového turbogenerátoru se dvěma regulovanými odběry pro dodávky tepla. Rekonstrukce znamenala rovněž podstatnou redukci emisí oxidu síry, dusíku a tuhých znečisťujících látek
  • od prosince 2009 spaluje jeden z bloků výhradně biomasu

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4611.html