Seminář na téma elektronické knihy a čtečky elektronických knih

      

Zájemci o tuto problematiku se seznámili kromě jiného i s historií vzniku e-knih a čteček e-knih, s výhodami a nevýhodami čtení e-knih a mohli si vyzkoušet práci se čtečkami Kindle 4 od firmy Amazon. Tyto čtečky nabízí Městská knihovna Prachatice svým čtenářům k vypůjčení. Na čtečkách si mohou uživatelé přečíst  400 titulů knih od klasiků české i světové literatury. Například knihy od Karla Čapka, Boženy Němcové , Karla Havlíčka Borovského, Karla Hynka Máchy, Jana Nerudy, Platóna,.  Kromě děl těchto autorů si čtenáři mohou přečíst i dvě knihy šumavských pověstí od Jaroslava Pulkrábka, které vydalo volarského nakladatelství DriftBooks .

Zdroj: http://www.prachatice.eu/seminar-na-tema-elektronicke-knihy-ctecky-elektronickych-knih