Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč

KBKomerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční nárůst objemu úvěrů poskytnutých klientům o 2,9 % na 475,7 miliardy Kč. Objem vkladů klientů (bez zahrnutí repo operací s klienty) stoupl o 4,8 % na 592,0 miliard Kč. Konsolidovaný čistý zisk připadající na akcionáře poklesl o 12,5 % na 9,6 miliardy Kč, po očištění o jednorázové položky činil meziroční pokles 7,7 %.

I přes nárůst obchodních objemů KB se konsolidované výnosy meziročně snížily o 5,8 % na 23,3 miliardy Kč, ovlivněny několika jednorázovými položkami zaúčtovanými v loňském roce. Pokles výnosů očištěných o jednorázové položky o 3,8 % byl způsoben především velmi nízkými tržními úrokovými sazbami, které omezovaly výnos z reinvestování likvidity, a nižšími cenami u některých bankovních služeb.

Zároveň KB dosáhla dalších úspor provozních výdajů, ty poklesly o 1,7 % na 9,7 miliardy Kč. V souladu se stabilní a dobrou kvalitou portfolia aktiv se náklady rizika téměř nezměnily, mírně klesly o 0,1 % na 1,3 miliardy Kč.

I ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce (informace o kapitálových rezervách požadovaných ČNB jsou k dispozici na internetových stránkách KB) udržuje Komerční banka svou zásobu kapitálu a likvidity na solidní úrovni. Skupina vykázala ke konci třetího čtvrtletí jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost ve výši 16,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 79,6 %.

Hlavní události ve třetím čtvrtletí

  • Meziroční růst portfolia hypoték dosáhl 8,4 % a objem spotřebitelského úvěrování ve třetím čtvrtletí viditelně narostl jak v KB, tak ve společnosti ESSOX.
  • Objem aktiv v podílových fondech stoupl o 13,8 %, rezerv v životním pojištění o 19,5 % a aktiv v penzijních fondech o 10,0 % v souladu se strategickým cílem KB nabízet výhodná dlouhodobá řešení pro úspory i v současném prostředí nízkých úrokových sazeb.
  • Kapacita KB poskytovat úvěry českým spotřebitelům a podnikům a pokračovat v dosavadní politice vyplácení spravedlivě a obezřetně určené části čistého zisku akcionářům zůstává přiměřená, s ohledem na nové kapitálové požadavky vyhlášené Českou národní bankou (informace o kapitálových rezervách požadovaných ČNB jsou k dispozici na internetových stránkách KB).

Komentář generálního ředitele

Vstup české ekonomiky do fáze růstu se dosud neprojevil výrazným zrychlením růstu objemu úvěrů. Na druhou stranu indikátory důvěry domácností a podniků se zlepšují a my jsme dosáhli vynikajících výsledků u některých úvěrových produktů, jako třeba u hypoték a financování vývozu. Existují náznaky, že podniky připravují nové investice a chuť spotřebitelů si půjčit roste. KB se bude i nadále zaměřovat na poskytování efektivních řešení financování, jež pomáhají klientům dosahovat jejich plány a cíle, a potažmo podporují hospodářský rozvoj a tvorbu pracovních míst.

Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

I když makroekonomické ukazatele ukázaly, že počátek oživování české ekonomiky již nastal, bankovní trh ve třetím čtvrtletí nezaznamenal výrazné zvýšení růstu objemu úvěrů. Tempo růstu financování nefinančních podniků a občanů na českém bankovním trhu zůstalo na stabilní úrovni, úvěrování podnikatelů na bankovním trhu dokonce mírně pokleslo. Růst vkladů občanů u českých bank mírně zpomalil, a to i v důsledku zvyšující se oblíbenosti nebankovních spořicích produktů. Podniky obecně nadále pokračovaly v navyšování svých rezerv na bankovních účtech.

Česká národní banka držela svoji dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,05 %. Probíhaly také diskuse o možnosti intervencí na oslabení české koruny jako dalšího potenciálního nástroje měnové politiky. Existovaly určité známky (jako například oznámení o snížení cen elektřiny) že inflace spotřebitelských cen může na začátku roku 2014 poklesnout do záporu, a tedy výrazně pod dvouprocentní cíl ČNB, což by bránilo centrální bance zvažovat zvýšení základní úrokové sazby. Nicméně korunová výnosová křivka na svém dlouhém konci po větší část třetího čtvrtletí mírně rostla v důsledku mezinárodního dění a rovněž příznivých signálů z domácí ekonomiky.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci září 2013 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 580 000 klientů, meziročně o 1,5 % méně, z toho 1 328 000 byli občané. Dalších 252 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 575 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 563 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 274 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 715 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 141 000 na konci září 2013, což znamenalo 72,2 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 573 000 aktivních platebních karet, z toho 203 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 138 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 800 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 205 obchodních míst a 984 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 2,9 % na 475,7 miliardy Kč. Narostl objem financování občanů, a rovněž korporátních klientů. Objem úvěrů podnikatelům a malým podnikům mírně poklesl.

V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 8,4 % na 141,5 miliardy Kč. Celkový růst úvěrů na bydlení byl pomalejší, když popularita hypoték byla částečně kompenzována nižší poptávkou po úvěrech ze stavebního spoření. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 9,4 % na 45,2 miliardy Kč. Spolu s částečným oživením spotřebitelské důvěry se začala zvyšovat poptávka po spotřebitelských úvěrech. V meziročním srovnání objem spotřebitelských úvěrů (KB a společnosti ESSOX) vzrostl o 2,2 % na 28,0 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 2,5 % na 256,1 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 2,4 % na 203,3 miliardy Kč, přičemž zvláště silně rostlo financování vývozu. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 0,8 % na 28,5 miliardy Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o významných 41,7 % na 4,0 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 2,1 % na 20,3 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů (s vyloučením repo operací s klienty – celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 7,2 % na 609,3 miliardy Kč) vzrostl meziročně o 4,8 % na 592,0 miliard Kč. Vklady podniků vzrostly o 8,6 % na 324,2 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se vlivem přesunu některých klientských vkladů do nebankovních produktů (podílových fondů a životního pojištění) snížily o 2,0 % na 157,3 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,6 % na 71,3 miliardy Kč. Klientská aktiva v transformovaném fondu, který je spravován KB Penzijní společností, se navýšila o 10,0 % na 34,9 miliardy Kč. Tato aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 19,5 % na 33,0 miliardy Kč. Objemy v podílových fondech v držení klientů KB (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 13,8 % na 30,5 miliardy Kč.

Vybrané obchodní úspěchy a iniciativy

Skupina Komerční banky po celý rok rozvíjí program odměňování klientů MojeOdměny. Vedle toho ve třetím čtvrtletí představila několik produktových inovací a zlepšení:

  • EKO úvěr je produkt určený pro financování projektů zaměřených na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v obytných domech. Tento úvěr usnadňuje klientům přístup k dotacím v rámci vládního programu Nová zelená úsporám.
  • KB nabízí prostřednictvím programu EuroMuni městům a obcím úvěry za zvýhodněné sazby na realizaci municipálních rozvojových projektů. Zvýhodnění je poskytováno díky spolupráci KB s Rozvojovou bankou Rady Evropy.
  • Komerční pojišťovna představila nové rizikové životní pojištění MojeJistota s nejširším okruhem krytých rizik na trhu, včetně ochrany při ztrátě příjmu, při úrazu, úmrtí a dokonce i zdravotních asistenčních služeb.

KB a Komora pro hospodářské styky se zeměmi Společenství nezávislých států uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2014. Cílem této spolupráci je podpora zahraničního obchodu českých společností se zeměmi SNS, umožní tak využít klientům KB dlouholeté zkušenosti a kontakty Komory SNS.

Skupina dosáhla dobrého umístění v soutěži pořádané deníkem Hospodářské noviny. Komerční pojišťovna zvítězila v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2013 a umístila se na druhém místě v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2013. Komerční banka získala druhé místo v kategorii Nejlepší banka 2013.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB
Výsledovka

Celkové provozní výnosy za tři čtvrtletí 2013 meziročně klesly o 5,8 % na 23 282 milionů Kč. K tomuto poklesu navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů přispělo několik jednorázových položek zaúčtovaných v loňském roce. Mezi ně patřil loňský prodej podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) a výnosy z úpravy dluhopisového portfolia Penzijního fondu KB, která předcházela jeho transformaci. Výnosy očištěné o vliv jednorázových položek poklesly o 3,8 %. To je možno přičíst přetrvávajícím velmi nízkým tržním úrokovým sazbám, které limitovaly výnos z reinvestování likvidity, dále pomalému oživení ekonomické aktivity v České republice, nižším cenám některých bankovních služeb a rozšířením klientských výhod v rámci věrnostního programu MojeOdměny.

Čisté úrokové výnosy klesly o 3,9 % na 15 879 milionů Kč navzdory rostoucímu objemu úvěrů a vkladů. Depozitní rozpětí byla pod tlakem v důsledku nižších výnosů z reinvestování vkladů vlivem výrazného poklesu tržních úrokových sazeb ke konci roku 2012. Na velmi konkurenčním trhu se úvěrová rozpětí pohybovala v úzkém pásmu. Úrokové výnosy byly také ovlivněny prodejem státních dluhopisů zemí jižní Evropy v roce 2012 a 2013. Čistá úroková marže, vypočtená z úročených aktiv, klesla v prvních devíti měsících 2013 na 2,9 % ze 3,2 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 1,6 % na 5 315 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a za transakce. Ve srovnání s loňským rokem Skupina zaúčtovala nižší náklady spojené se získáním klientů penzijních fondů. Výnosy z prodeje životního pojištění a podílových fondů vzrostly díky růstu objemu aktiv klientů. Navzdory růstu počtu klientských transakcí, výnosy za transakce poklesly vlivem snížení průměrných cen a pokračujícímu přesunu klientů k levnějším platebním prostředkům. Výnosy z oblasti dluhových kapitálových trhů vzrostly  díky úspěšnému zajištění několika akvizičních a syndikovaných financování.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 30,8 % na 1 986 milionů Kč. Pokles byl způsoben zaúčtováním několika jednorázových položek v loňském roce, hlavně prodeje podílu KB v ČMZRB, úpravy portfolia Penzijního fondu KB a prodeje zbývající části řeckých a portugalských státních dluhopisů. Vyšší poptávka klientů po cizoměnovém zajištění reflektovala vyšší volatilitu na trhu české koruny. Poptávka po úrokovém zajištění byla utlumená v prostředí nízkých úrokových sazeb a při malém počtu dlouhodobých financujících transakcí na trhu. Čistý zisk z cizoměnových plateb byl ovlivněn nižšími průměrnými maržemi.

Celkové provozní náklady poklesly o 1,7 % na 9 675 milionů Kč. V rámci toho personální náklady klesly meziročně o 0,6 % na 5 034 milionů Kč při poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 1,8 % na 8 618. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 4,0 % na 3 356 milionů Kč, když nejvíce úspor bylo dosaženo v kategorii nákladů na poštovní služby (díky nárůstu podílu elektronických výpisů) a v nákladech na marketing a na telekomunikace. Realitní náklady byly příznivě ovlivněny přesunem některých provozních činností do nové budovy v Praze-Stodůlkách. Naopak vyšší náklady přineslo zavádění bezkontaktních platebních karet a s tím spojené infrastruktury. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ nepatrně stoupla o 0,2 %, když vyšší odpisy softwarových aplikací byly částečně kompenzovány nižšími odpisy budov a informační techniky. Skupina také zaúčtovala malý zisk z prodeje budov.

Hrubý bankovní příjem za prvních devět měsíců roku 2013 poklesl o 8,5 % na 13 607 milionů Kč.

V souladu se stabilní a dobrou kvalitou úvěrového portfolia se náklady rizika téměř nezměnily, přesněji klesly o 0,1 % na 1 344 milionů Kč. Rizikový profil se vyvíjel mírně příznivě jak v segmentu drobného bankovnictví, tak v segmentu korporací. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření dosáhly za devět měsíců 38 bazických bodů ve srovnání se 40 bazickými body ve stejném období loňského roku.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 7,8 % na 97 milionů Kč. Podíl zisku klientů transformovaného penzijního fondu dosáhl výše 372 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 4,4 % na 2 167 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za prvních devět měsíců 2013 poklesl o 11,6 % na 9 822 miliony Kč. Z této částky náleželo 264 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+35,4 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 9 558 milionů Kč, což je o 12,5 % méně než v prvních třech čtvrtletích 2012. Čistý zisk pro akcionáře očištěný o jednorázové položky poklesl meziročně o 7,7 %.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2012, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. září 2013 zvýšil o 2,2 % na 804,1 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám vzrostly o 23,8 % na 79,4 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 26,1 % na 38,1 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky stouply oproti konci minulého roku o 1,3 % na 457,3 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 1,4 % na 475,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,2 % (438,7 miliard Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,0 % (9,6 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,4 miliardy Kč 5,8 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,4 miliardy Kč, což je o 4,0 % více než na konci roku 2012.

Portfolio realizovatelných cenných papírů kleslo o 2,8 % na 137,9 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 137,9 miliardy Kč tvořila 96,4 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 16,9 miliard Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti mírně klesl o 1,6 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,3 % na 7,8 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 4,1 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizic Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2012 o 3,5 % na 710,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 5,2 % na 609,3 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 19,8 % na 23,5 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 79,6 % (bez odečtení aktiv klientů v transformovaném fondu činila 75,1 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB klesl o 6,7 % na 93,8 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku zvýšila vlastní kapitál. Na druhou stranu KB vyplatila v květnu dividendu ve výši 8,7 miliardy Kč a účetní hodnota přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, která obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, poklesla, a to vlivem mírného zvýšení úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2012. K 30. září 2013 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2013 činil 59,4 miliard Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, tedy dosahovaly vysoké úrovně 16,7 %. Ukazatel se meziročně zvýšil v důsledku růstu objemu nerozděleného zisku a nižším kapitálovým požadavkům kvůli vyššímu podílu angažovaností s relativně nízkými rizikovými váhami (např. hypotéky), prodeje relativně rizikovějších státních dluhopisů zemí jižní Evropy a pokračujícímu zdokonalování modelů a parametrů řízení rizika.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první tři čtvrtletí 2013 dosáhla 13,5 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 13,2 % a rentabilita průměrných aktiv 1,6 %.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2013 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. 1. – 30. 9. 2013 1. 1. – 30. 9. 2012 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 15 879 16 517 -3,9 %
Čisté poplatky a provize 5 315 5 229 1,6 %
Čistý zisk z finančních operací 1 986 2 870 -30,8 %
Ostatní výnosy 101 96 5,2 %
Čisté provozní výnosy 23 282 24 712 -5,8 %
Personální náklady -5 034 -5 064 -0,6 %
Všeobecné provozní náklady -3 356 -3 496 -4,0 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 285 -1 282 0,2 %
Provozní náklady -9 675 -9 842 -1,7 %
Hrubý provozní zisk 13 607 14 871 -8,5 %
Náklady rizika -1 344 -1 345 -0,1 %
Čistý provozní zisk 12 263 13 526 -9,3 %
Zisk z majetkových účastí 97 90 7,8 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -372 -427 -12,9 %
Čistý zisk před zdaněním 11 989 13 189 -9,1 %
Daň z příjmů -2 167 -2 075 4,4 %
Čistý zisk 9 822 11 114 -11,6 %
Menšinový zisk 264 195 35,4 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 9 558 10 919 -12,5 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. 9. 2013 31. 12. 2012 Změna od zač. roku
Aktiva 804 125 786 836 2,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank 50 280 28 057 79,2 %
Pohledávky za bankami 79 369 64 111 23,8 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 457 301 451 547 1,3 %
Cenné papíry 179 238 196 706 -8,9 %
Ostatní aktiva 37 937 46 415 -18,3 %
Pasiva 804 125 786 836 2,2 %
Závazky vůči bankám 31 285 38 901 -19,6 %
Závazky vůči klientům 609 284 579 067 5,2 %
Emitované cenné papíry 23 502 19 624 19,8 %
Ostatní pasiva 46 226 48 705 -5,1 %
Vlastní kapitál celkem 93 829 100 538 -6,7 %
Hlavní ukazatele 30. 9. 2013 30. 9. 2012 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 16,7 % 14,5 % vzestup
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 16,7 % 14,5 % vzestup
Celkový kapitálový požadavek (miliardy Kč) 28,4 29,6 -4,1 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 23,9 25,0 -4,4 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,9 % 3,2 % pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,1 % 78,4 % pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 79,6 % 82,9 % pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,6 % 39,8 % vzestup
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 13,5 % 17,0 % pokles
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 16,8 % 20,9 % pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,6 % 1,9 % pokles
Zisk na akcii (Kč) 337 385 -12,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 618 8 776 -1,8 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 399 -1
Počet bankomatů 715 702 +13
Počet klientů (KB) 1 580 000 1 605 000 -1,5 %

* Vypočteno jako čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. 9. 2013 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 141,5 miliardy Kč 8 %
– celkový počet 119 000 10 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 45,2 miliardy Kč -9 %
– celkový počet 112 000 -13 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,0 miliardy Kč 2 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,5 miliardy Kč -1 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 203 000 -3 %
– z toho občanům 156 000 -2 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 371 000 -4 %
Předepsané pojistné (KP) 6,4 miliardy Kč 32 %

Finanční kalendář na rok 2014

  • 12. února 2014: zveřejnění výsledků za rok 2013 a za 4. čtvrtletí 2013
  • 7. května 2014: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2014
  • 1. srpen 2014: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2014 a za 2. čtvrtletí 2014
  • 6. listopadu 2014: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup