Oživení Benátek – hlasujte do konce dubna

Lesopark Benátky se dočká oživení. V příštích letech by zde měla vzniknout relaxační zóna a sportoviště. O finální podobně můžou zájemci spolurozhodovat prostřednictvím ankety, kterou jsme prodloužili až do konce dubna na internetové adrese https://benatky.ostrava.cz/, kde jsou uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru.

Nejvíce hlasů zatím získaly tyto projekty: Hulvácké jezero, inline a běžecký okruh, rekultivace rybníků, cyklostezka nebo sportovní areál.

Výsledky ankety nám pomohou upřesnit a stanovit priority pro postupnou realizaci představovaných dílčích projektů.

Hulvácké koupaliště, dávno neexistuje, ale zanedbaná, leč zajímavá lokalita hulváckého lesa a přilehlých rybníků známých pod názvem Benátky společně s dalšími přilehlými parcelami, společně tvoří území o rozloze 203 ha. Oblast se stala předmětem rozsáhlé studie, kterou pro město zpracovalo studio MS architektura a design.

Celkem 57 aktivit a atrakcí tak může zaplnit životem jedno z tzv. ,území nikoho‘. Na většinu projektů lze čerpat prostředky z fondů EU v letech 2014 – 2020. Počítá se také s financemi města či soukromých subjektů. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by tak v předmětné lokalitě mohly být investovány necelé 2 miliardy korun. Ostrava by se tak v budoucnu mohla chlubit zajímavou lokalitou. Občanům areál nabídne nevšední sportovní a relaxační aktivity.

„Jedná se o ojedinělý projekt, který svým rozsahem i náplní může značně přispět k atraktivitě Ostravy.  Hlavním cílem je zvelebení dosud zanedbávané městské části pomocí projektů zaměřených na trávení volného času a rekreaci, které povedou ke zvýšení kvality života obyvatel města, zejména potom obyvatel čtyř městských částí, které s oblastí sousedí (Mariánské hory, Nová Ves, Vítkovice a Ostrava Jih),“ řekl primátor města Petr Kajnar.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/oziveni-benatek-hlasujte-do-konce-dubna


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup