V úterý začíná rekonstrukce důležité tepny města

      
Rozmístění informačních cedulí o uzavírkách zkontroloval náměstek hejtmana Jaromír Dušek osobně. Zde při rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu.

(27.3.2014)

Pardubice – 1. dubna začíná rozsáhlá rekonstrukce ulic 17. listopadu a Jana Palacha. V první etapě získá nový povrch úsek od křižovatky ulic Staňkova a Svobody po křižovatku Teplého a Pichlovy. Tato část bude uzavřena až do 1. června, s výjimkou zmíněných křižovatek, které zůstávají průjezdné a opravovat se budou až o víkendech v době prázdnin. Úsek bude uzavřen s úplným vyloučením provozu mimo MHD, BUS, IZS v obou směrech.

„Doprava ve městě by se v této etapě neměla příliš zkomplikovat. Dopravní značení je jasné a srozumitelné a o uzavírkách byli občané informováni z médií i Radničního zpravodaje. U vjezdu do města ze všech směrů byly včas umístěny informační tabule, což jsem osobně zkontroloval,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek. Objízdné trasy jsou vedené přes Duklu a Višňovku.  „Objízdná trasa je vedená pro směr na Chrudim ulicemi Teplého, Lexova, kpt. Nálepky a Demokratické mládeže. Směrem do města pak ulicemi Pod Břízkami, S. K. Neumanna a Pichlova na původní trasu. Na objízdné trasy budou reagovat i jednotlivé světelné křižovatky,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

85 procent nákladů zaplatí evropské fondy, zbytek uhradí Pardubický kraj jako majitel komunikace. Modernizace za 53 milionů korun je rozdělena do tří etap a potrvá až do začátku listopadu. Obyvatelé města proto během následujících měsíců čekají dopravní komplikace, které uzavírky přinesou. „Snažili jsme se uzavírky zkoordinovat s městem Pardubice, jak nejlépe to šlo. Modernizaci úseků, u kterých očekáváme větší dopravní komplikace, jsme směřovali do období letních prázdnin, kdy je obecně slabší provoz,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Rekonstrukci provádí ve třech etapách společnost M – SILNICE a.s. Kromě samotných krytů je také modernizováno odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místě výskytu trvalých deformací, dále obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a vodící pásky.

Provoz městské hromadné dopravy, meziměstské autobusové dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému probíhá v celém úseku bez větších omezení. Až na výjimky bude stále otevřený jeden pruh pro MHD. „Dojde pouze k průběžnému posunu stávajících zastávek o dostupnou vzdálenost z důvodu provádění stavebních prací,“ dodává Bakajsa.

Pro zásobování provozoven jsou stavbou operativně vyznačována parkovací místa svislou mobilní značkou a zásobování je umožněné každý den v čase od 18 do 7 hodin. Po celou dobu uzavírky stavby je zároveň možný přístup k přilehlým nemovitostem dotčených uzavírkou. Také svoz komunálního odpadu pro občany a provozovny je prováděn podle místních zvyklostí. Samotný svoz odpadu zabezpečuje stavba v součinnosti se Službami města Pardubic.

Druhá etapa rekonstrukce v úseku od světelné křižovatky Jana Palacha a Teplého, až po vjezd na parkoviště v ulici 17. listopadu, začne 2. června a potrvá do konce prázdnin.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77607/v-utery-zacina-rekonstrukce-dulezite-tepny-mesta