Informace o odpadech v Ostravě

Blíží se splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu. Od letošního roku nebudou nově do schránek občanů zasílány složenky k zaplacení tohoto poplatku. K rušení složenek přistupujeme ze dvou důvodů. Efektivnější způsob placení a nezvyšování poplatku za svoz komunálního odpadu, který se několik posledních let drží na stejné hranici, a to 498 korun na osobu za rok.

Dlouhodobě sledujeme způsob, jakým Ostravané hradí poplatky. Přibývá těch, kteří pro úhradu těchto služeb využívají bankovních převodů, resp. bezhotovostních převodů. Navíc, z rozesílaných složenek se až čtvrtina vracela zpátky z důvodu nedoručení. Jen 10 tisíc poplatníků z celkového počtu využívalo k platbě doručených složenek. Proto také doporučujeme občanům využít možnost placení poplatku pomocí SIPO. Termín pro zaplacení je 30. června 2014.

„Neustále hledáme možnosti, jak dosáhnout co nejefektivnějšího způsobu placení, v tomto případě za svoz komunálního odpadu. Abychom nemuseli navyšovat poplatky pro občany a také doplatek z městského rozpočtu za likvidaci odpadu, optimalizujeme nejen způsob výběru, ale také částku, kterou za nakládání s komunálním odpadem vydáme. Opatření v druhé polovině roku vyhodnotíme a budeme se zabývat případnými následnými kroky, které by vedly k co nejlepšímu výsledku,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík.

Magistrát města Ostravy přistoupil ke zrušení složenek z důvodu úspor finančních prostředků rozesílané složenky, kdy se náklady pohybují kolem 1 milionu korun ročně.

Platby celkem: 142 tis

Složenky              26 tis

Pokladna                10 tis

Karty                         3 tis

Banka                      45 tis

SIPO                        58 tis

Zrušení rozesílání složenek přitom není pro občany novinkou. Již v loňském roce byla na složenkách  pro poplatníky uvedena následující informace: „Od příštího roku již nebudou občanům složenky zasílány. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol zůstanou zachovány, proto si ponechejte ústřižek. Doporučujeme využít SIPO!“

Na internetových stránkách města je tato informace rovněž od června loňského roku.

Stále více lidí upřednostňuje efektivnější způsoby bezhotovostního placení poplatku za odpad např. formou služby SIPO (polovina všech plateb), bankovním převodem z účtu nebo složenkou typu A. Platbu lze provést také v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, od pondělí do pátku v úředních hodinách.

Svůj variabilní symbol musí každý plátce poplatku uvést při bezhotovostní platbě a jeho znalost urychlí také platbu v pokladně magistrátu. Informace o variabilním symbolu (zůstal stejný jako v loňském roce) nebo navedení poplatku do SIPO získají občané na lince 844 12 13 14, případně mohou kontaktovat pracovnice oddělení daní a cen magistrátu, nebo na adrese komunalniodpad@ostrava.cz. Těmito způsoby může občan sdělit svou e-mailovou adresu a na blížící se termín splatnosti bude upozorněn zasláním krátké zprávy. Poplatek je možné uhradit také formou splátek.

Srovnání se zbytkem republiky

Absolutní srovnání nákladů na odpadové hospodářství s jinými městy není možné vzhledem k tomu, že města jsou buď menší a neposkytují srovnatelný rozsah poskytované služby anebo provozují na svém území spalovnu (Brno, Praha), a jejich ekonomika je jinak postavena.

Pravděpodobně nejpřesnější srovnání je s celostátním průměrem, který činí 865 Kč na osobu.

V Ostravě jsou tyto náklady 677 Kč – tedy lehce nad ¾ celostátního průměru (78%).

Z velkých, minimálně krajských měst, jsou náklady v Ostravě jedny z nejnižších.

Celkové náklady na odpadové hospodářství Ostravy v roce 2013 činily 170 363 tisíc Kč.

Na poplatku od občanů bylo vybráno 126 061 tisíc Kč.

Rozdíl nákladů ve výši 44 302 tisíc Kč byl doplacen z rozpočtu města. Na osobu je doplatek z rozpočtu 146 Kč, což je necelá 1/3 nákladů (29%).

Ostravané stále více třídí

V Ostravě v současnosti existuje 1453 stanovišť k třídění odpadu. Takzvaná separační hnízda mohou Ostravané najít prakticky v každé druhé ulici. Také díky tomu již čtvrtým rokem za sebou zaznamenáváme klesající procentuální nárůst celkového množství komunálního odpadu i množství odpadu uloženého na skládku v porovnání s předešlým rokem.

V roce 2013 vyprodukovali občané města Ostravy celkem 102 tisíc tun komunálního odpadu. To znamená o 1 172 tun více odpadu než v roce 2012. Nicméně, celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2012 kleslo na 53,5 tisíc tun.  Materiálově nebo energeticky bylo využito 38 tisíc tun odpadu, což představuje 37,3 % všech odpadů, vyprodukovaných občany a v porovnání s loňským rokem o 4,5% více. Zvyšující se ekologické myšlení občanů se projevuje v každoročním nárůstu množství využitelných odpadů již sedm let za sebou.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/informace-o-odpadech-v-ostrave


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup