Upozornění na uzavření průchodu přes park Hospice

Rekonstrukce kláštera je z důvodu obstarání finančních prostředků rozdělena do 4 etap. První etapa bude ukončena v říjnu tohoto roku. Pokud bude dostatek finančních prostředků, bude stavba plynule pokračovat. V opačném případě bude zastavena a do zahájení II. etapy bude průchod Hospicem otevřen. Stavba má být dokončena maximálně do dvou let od jejího zahájení, v případě, že dojde k včasnému obstarání finančních prostředků, bude termín dokončení podstatně zkrácen.

Město Prachatice spolu s investorem a zhotovitelem stavby touto cestou žádá občany města, kteří využívají průchod areálem Hospice ke zkrácení cesty do centra o pochopení a shovívavost s jeho uzavřením po dobu stavby. Práce na rekonstrukci krovu a střechy objektu kláštera, stejně jako na zabezpečení statiky objektu vylučují přítomnost kohokoliv v blízkosti stavby z bezpečnostních důvodů.

V případě zájmu o jakoukoliv informaci, spojenou s výše uvedenou stavbou, je možné se osobně nebo telefonicky obrátit na pana Josefa Šimáka (tel. 777920018), který na stavbě provádí technický dozor investora.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/upozorneni-na-uzavreni-pruchodu-pres-park-hospice


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup