Štěchovická vodní elektrárna nabízí virtuální prohlídku!

Středočeská vodní a přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice odstartovala seriál virtuálních prohlídek elektráren na webu www.cez.cz. V týdenních intervalech budou následovat exkurze do dalších typů elektráren. Přečerpávací elektrárna Štěchovice je současně důležitým prvkem pro stabilizaci energetické soustavy, která je často zatěžována produkcí ze zahraničních i domácích obtížně predikovatelných obnovitelných zdrojů.

virt. prohlídka - VE ŠtěchoviceNový cyklus virtuálních prohlídek elektráren společnosti ČEZ zahájily v pondělí 13. ledna Štěchovice (http://www.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky), které diváky nechají virtuálně vzlétnout nad přehradu a provedou zákulisím dvou provozů – průtočné a přečerpávací vodní elektrárny. Oba tyto zdroje vyrobily v roce 2013 celkem 166,4 milionu kWh elektřiny (z toho přečerpávací elektrárna 55,7 milionu kWh). „Přečerpávací elektrárny jsou v rámci celé energetické soustavy ČR stále častěji nasazovány k vykrývání výroby, resp. nevýroby z nepredikovatelných obnovitelných zdrojů,“ řekl Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Vzhledem k průběžnému zvyšování kapacit obnovitelných zdrojů v blízkém zahraničí (zejména Německo) ale i v České republice – a nutnosti vykrývat jejich kolísavou produkci –  bude důležitost přečerpávacích elektráren v tuzemské energetické soustavě v budoucnu stále stoupat.

Navštivte virtuální prohlídky elektráren ČEZ – Projděte si elektrárnu Štěchovice!

Co umí přečerpávací elektrárna?

Přečerpávací vodní elektrárny plní v elektrizační soustavě funkci statickou, dynamickou a kompenzační.

1.    Statická funkce – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie.

2.    Dynamická funkce – poskytují  pro soustavu podpůrnou službu jako rychle startující rezerva. Přečerpávací elektrárny jsou schopny najet na plný výkon během 1 -2 minut.

3.    Kompenzační funkce – slouží k regulaci napětí v soustavě.

Více o vodní a přečerpávací vodní elektrárně Štěchovice

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html

Co jsou virtuální prohlídky?

Každá prohlídka startuje leteckým panoramatem lokality a uživatel může pak na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější části elektrárny. To vše doplněno popisky, technickými daty a dalšími zajímavostmi. Sedm elektráren nabídne celkově 105 zastavení. Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín je současně světovou premiérou podobného řešení mezi více než 430 globálně provozovanými jadernými reaktory. Projekt, který má i svou anglickou verzi, vznikl na základě spolupráce agentury CDI.CZ a specialistů provozu a komunikace Skupiny ČEZ.

Lokalita Typ elektrárny Termín premiéry
Štěchovice Průtočná a přečerpávací vodní 13.1., 10:00
Temelín Jaderná 20.1., 10:00
Janov Větrná 27.1., 10:00
Tušimice Uhelná 3.2., 10:00
Hodonín Biomasová 10.2., 10:00
Číčov Bioplynová stanice 17.2., 10:00
Buštěhrad Fotovoltaická 24.2., 10:00

Věděli jste, že…

  • vodní elektrárna Štěchovice I byla původně vybudována jako druhý článek vltavské kaskády na konci druhé světové války?
  • elektrárna umožňuje špičkový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpičkové elektrické energie a že provoz tohoto zdroje o výkonu 22,5  MW je řízen přímo z centrálního dispečinku vltavské kaskády?
  • přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II z roku 1947, která do roku 1991 vyrobila celkem 1,65 miliardy kWh převážně špičkové energie, byla v letech 1992-96 komplexně zmodernizována?
  • přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II disponuje spádem až 220  metrů a umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m3?
  • dvojice soustrojí původní přečerpávací elektrárny o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW?
  • soustrojí přečerpávací elektrárny je umístěno ve 45 metrů hluboké podzemní strojovně?

 

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4529.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup