Novinky týdne 4. – 8. 11. 2013

První kochleární implantace dítěte na Moravě

Dne 31. října 2013 byla na Klinice dětské ORL FN Brno provedena první kochleární implantace dítěte na Moravě. Implantační centrum v Brně vzniklo v loňském roce ve FN u sv. Anny a letos zde bylo implantováno již 12 dospělých pacientů. Další dva dětští pacienti by pak měli přibýt 28. listopadu 2013. Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se první implantovaná pacientka, Denisa, 3 roky, představila i se svou maminkou novinářům.

První kochleární implantace dítěte na Moravě

20 let existence novorozeneckého oddělení 56 Pediatrické kliniky v Dětské nemocnici

V polovině listopadu 1993 vzniklo v přízemí tehdy rekonstruovaného bočního křídla Dětské nemocnice nové oddělení se statutem resuscitační a intenzívní péče pro novorozence a malé kojence. Oddělení bylo označeno číslem 56 a stalo se jednou z lůžkových kapacit tehdejší II. dětské kliniky FDN, nyní Pediatrické kliniky FN Brno. Péči o děti od počátku zajišťovali a zajišťují doposud lékaři a sestry se specializací v péči o novorozence. Oddělení bylo budováno jako multioborová JIP, zajišťující veškerou péči o novorozence pod střechou Dětské nemocnice. Součástí této soustředěné péče byla a stále zůstává Transportní služba pro novorozence, kdy ve spolupráci s ZZS JMK vyjíždí lékař – neonatolog (poslední dva roky v mimopracovní době i lékař KDAR) a dětská sestra pro patologického novorozence do zdravotnických zařízení spádové oblasti. Přitom spádovou oblastí není jen kraj jihomoravský, ale pro některé specifické vrozené vývojové vady slouží oddělení 56 jako centrum pro celou Moravu, část Vysočiny a někdy i část východních Čech. Za 20 let existence prošlo oddělením více než 5.000 dětí, uskutečnilo se přes 7.000 převozů novorozenců. Současná kapacita oddělení 56 je 22 lůžek pro novorozence (z toho 8 RES, 16 JIP a 4 standartní) a 3 lůžka pro matky. Oddělení velmi úzce spolupracuje s Neonatologickým oddělením FN Brno, které je součástí Perinatologického centra FN Brno. V rámci Dětské nemocnice oddělení 56 spolupracuje se všemi pediatrickými odbornostmi, stará se o donošené i nedonošené novorozence po resuscitaci, po operacích, s vrozenými vadami, vč. novorozenců s vrozenými novotvary nebo některými vrozenými komplikovanými infekcemi. V současné době disponuje oddělení 56 řadou progresivních metod zajišťujících moderní péči o novorozence 21. století. Oddělení je i výukovým pracovištěm LF MU, lékaři i sestry své zkušenosti prezentují na odborných akcích v České republice i zahraničí.

 20 let existence novorozeneckého oddělení 56 Pediatrické kliniky v Dětské nemocnici

Třicet miliónů pro KOC FN Brno

Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno byl Výběrovou komisí MZ ČR doporučen k financování. V rámci14. kola výzvy oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdravotnictví IOP EU tak FN Brno získá více než 30 miliónů korun.

Farmářský den v dětské nemocnici a na Psychiatrické klinice

Ve středu 6. listopadu 2013 se v Dětské nemocnici a v prostorách herny na Psychiatrické klinice FN Brno konal Farmářský den. V Dětské nemocnici si děti i dospělí mohli zkusit vydlabávání dýní, výrobu přírodních dekorativních svícínků či ozdoby do květináčů. Samozřejmě vše bylo propojeno s ukázkou přípravy jídel z čerstvých produktů, jako je dýňová polévka či dýňové jednohubky, různé druhy marmelád. Vždyť Základní škola při Fakultní nemocnici Brno byla letos vybrána do projektu Škol podporujících zdraví a povědomí o dobrém stravování od dětství je důležité.

Na Psychiatrické klinice v Bohunicích se pedagogové se na Farmářský den pečlivě připravili. Z pestré nabídky výtvarných technik, ale i dobrot přišly ochutnat nejen děti z tamní kliniky, ale i z ortopedie a popálenin.

Farmářský den_PDM I

The 15th World Conference on Lung Cancer

Ve dnech 27. – 30. října 2013 se lékaři Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno zúčastnili mezinárodní konference o plicní rakovině The 15th World Conference on Lung Cancer konané v Sydney v Austrálii. Naši lékaři byli autory a spoluautory sdělení TULUNG registr: Analýza dat pacientů PS 0-1 s metastatickým NSCLC léčených pemetrexedem v druhé linii, Gefitinib v první linii léčby u pacientů s NSCLC s EGFR mutacemi v exonu 19 a 21, Perorální vinorelbin D1 a D8 s karboplatinou v první linii pokročilého NSCLC, Pemetrexed s cisplatinou v první linii léčby neskvamózního NSCLC: České zkušenosti s 233 pacienty, EGFR mutace u pacientů s NSCLC ve střední Evropě: Insight observační studie, Adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem v dubletu s karboplatinou u pacientů s NSCLC po radikální resekci: Tolerance a krátkodobé přežití, Bronchoskopie v České republice a TULUNG registr: Analýza dat pacientů s neskvamózním NSCLC a PS 0-1 léčených erlotinibem v druhé linii. Program byl velmi zajímavý, zahrnoval témata týkající se nejen léčby plicních malignit ale také nové poznatky z oblasti molekulární genetiky, radioterapie, imunologie či prevence a léčbě závislosti na tabáku.

ECHODNY 2013

Ve dnech 25. – 26. října 2013 proběhly ECHODNY 2013, pořádané PS Echokardiografie České kardiologické společnosti, tentokrát netradičně v pražském kongresovém hotelu Clarion. IKK FN Brno reprezentoval aktivně MUDr. Tomáš Zatočil jako spolupředsedající v bloku č. 6 Echokardiografie u vrozených srdečních vad který zde navíc vystoupil s vlastní dvacetiminutovou přednáškou zabývající se problematikou Marfanova syndromu.

Urologická klinika na výroční konferenci České urologické společnosti v Karlových Varech

UK se na výročním kongresu ČUS prezentovala celkem 5 aktivními sděleními: Nová technologie „The Rezum System“ v léčbě BPH. Klinické výsledky ročního sledování, Pacík D., Varga G., Vít V., Čermák A., Larson T., Wasserbauer R, Urologická klinika LF MU FN Brno, Mayo Graduate School of Medicine, Institute of Medical Research, USA; NMR změny v prostatické žláze po apikaci páry (The Rezum system), Pacík D., Varga G., Vít V., Čermák A., Larson T., Wasserbauer R., Křístek J, Urologická klinika LF MU FN Brno, Mayo Graduate School of Medicine, Institute of Medical Research , USA, Surgal Clinic Brno; Morfologická podstata subkapsulární anestezie u biopsií prostaty, Pacík D., Krejčířová L., Jaroš J., Čermák A., Varga G., Vít V., Pavlovský Z, Urologická klinika LF MU FN Brno, Ústav Histologie a embryologie LF MU, Ústav patologie LF MU FN Brno; Objemný tumor varlete u pacienta s těžkou hemofilií A, Vyhnánková V., Pacík D., Vít V., Urologická klinika LF MU FN Brno; Pyeloduodenální fistula – kasuistika a přehled literatury, Fedorko M., Linhartová M., Pacík D., Němcová E., Urologická klinika, Chirurgická klinika, Radiologická klinika LF MU FN Brno.

Všechna sdělení demonstrovala mezioborovou spolupráci v rámci naší instituce, ale i s institucemi jinými včetně zahraničních. Sdělení o morfologické podstatě instraprostatické anestezie představuje světovou premiéru, protože ve spolupráci s ústavy histologie a patologické anatomie byla poprvé v prostatě demonstrována nervová zakončení, ve kterých vzniká bolest a jejich lokalizace. Sdělení vycházející z česko- americké spolupráce, představily roční sledování léčby BPH zcela novou technologií a tyto výsledky byly podkladem pro americkou FDA ke schválení multicentrické studie, která již byla zahájena. Tyto výzkumy budou nepochybně pokračovat a věříme, že brzy přinesou ovoce pro běžnou klinickou praxi.

Napsali o nás

Paní Petra

Dobrý den, touto cestou bych chtěla moc poděkovat MUDr. Šenkyříkovi a jeho celému týmu na IGEK JIP. Jejich práce je velmi obětavá. Pan doktor Šenkyřík je nesmírně obětavý, a proto mu touto cestou ještě jednou moc a moc děkuji za to, jak se o mě stará. Také moc děkuji všem sestřičkám na IGEK JIP za to, že jsou velice milé, vstřícné, povzbuzující, ochotné. Nevím, co bych si bez nich všech počala, když častokrát ležím na jejich oddělení. Toto oddělení je prostě skvělé. Děkuji.

Pan Martin Trojan

Vážený pane přednosto, chtěl bych tímto dopisem vyjádřit poděkování zaměstnancům porodnice FN Brno – Obilní trh. Včera, tj. 1. 11. 2013 se nám zde narodil náš první potomek, syn Adámek, dítě na které jsme dlouho čekali a ze kterého máme samozřejmě obrovskou radost. V psychicky a fyzicky náročném okamžiku, jakým je porod, nám byl personál „Obilňáku“ velkou oporou. Jmenovitě bych tě ocenit zejména přístup porodní asistentky Bc. Kristýny Vráželové, která s námi celý osmihodinový maraton absolvovala. Myslím, že jsme se ještě nikdy nesetkali s tak profesionálním a zároveň milým přístupem, obrovskou dávkou empatie, která byla rozhodně za hranicí „státem garantovaného standardu“. Vzpomínka na narození našeho syna bude tedy už vždy zároveň vzpomínkou na profesionály z Vašeho týmu, kteří mu na svět pomohli. S vděkem a úctou, novopečený tatínek Martin Trojan

Pozvánka na promoakci výrobků VICHY, LA ROCHÉ-POSAY a INNEOV

Lékárna FN Brno, PMDV, pavilon X (DTC) zve v úterý 12. listopadu 2013 od 9.00 do 14.00 hodin na promoakci výrobků VICHY, LA ROCHÉ-POSAY a INNEOV

  • určování typu pleti s kosmetickou poradkyní
  • ke každému nákupu přípravků Vichy, La Roché-Posay a Inneov dostanete dárek
  • vánoční dárkové balíčky již skladem

 

Zdroj: http://www.fnbrno.cz/novinky-tydne-4-8-11-2013/t4640


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup